|

Meer WW-uitkeringen Gelderland in maart – uitzendwerk biedt goede kansen

In de Achterhoek verstrekte UWV eind maart 2023 nog 2.100 WW-uitkeringen. Dat zijn 67 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 262 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 3,3% hoger dan een maand geleden en 11,1% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind maart 3,8% lager dan de maand daarvoor en 10,8% lager dan een jaar geleden.

Uitzendwerk blijft belangrijk voor werkhervatting vanuit WW-uitkering

Van alle personen die in de 1e helft van 2022 vanuit de WW-uitkering uitstroomden naar werk, ging een iets kleiner deel aan de slag als uitzendkracht dan in voorgaande jaren. Toch blijft uitzendwerk in Nederland met een aandeel van 25% een belangrijke manier om vanuit de WW-uitkering aan het werk te gaan. Van de mensen uit Gelderland met een WW-uitkering, die in de eerste helft van 2022 het werk hervatten, vond 22% werk als uitzendkracht. In het eerste half jaar van 2021 was dit in Gelderland nog 27%. Uitzendkrachten komen overigens ook relatief vaker in de WW terecht dan werknemers die direct in dienst zijn bij een werkgever. Dit hangt samen met de grotere kans op herhalingswerkloosheid bij uitzendkrachten. Dat komt mede doordat uitzendkrachten vaak worden ingezet voor bijvoorbeeld seizoenswerk of om zieke werknemers te vervangen.

Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland