|

Vind een baan die bij je past in de Honk1-bus

Op laagdrempelige manier mensen bereiken die op zoek zijn naar werk. In verschillende plaatsen in De Lie­mers en in Doetinchem staat tussen begin april en eind mei de Honk1-bus. Het is een actie van onder andere Honk1, De Liemerse Ambassade en werkge­vers uit de regio. Het doel: op een laagdrempelige manier mensen be­reiken die op zoek zijn naar werk. “Wij zoeken passend werk zonder dat mensen hoeven te solliciteren en waarbij talent belangrijker is dan een cv of diploma”, zegt mede-eigenaar van Honk1 Jaap Hermsen.

Matchen, maar dan anders
Honk1 zorgt voor de juiste match tussen werkzoekenden en werkge­vers. “Dat doen we net een beetje an­ders dan anders”, legt Jaap Hermsen van Honk1 uit. “Natuurlijk kijken we naar wat iemand in het verleden heeft gedaan. Maar we vinden het belang­rijker wat iemand in de toekomst kan en wil. Wel of geen diploma, iemands talent staat bij ons centraal.”

‘Iedereen die een baan zoekt, kan zonder afspraak de Honk1-bus binnenstappen’

Van begin april tot begin juni staat de Honk1 bus in verschillende plaat­sen in De Liemers, zoals in Zevenaar, Westervoort, Duiven, Doesburg, Doe­tinchem en Didam. Hermsen: “Iedereen kan zonder af­spraak binnenstappen en met onze scouts in gesprek gaan over wat hij of zij graag wil, kan of nog wil leren. Maar ook wat voor functie, bedrijf of werkomgeving iemand aanspreekt en of iemand graag in een team werkt of juist liever alleen. Op basis van kwaliteiten en vaardigheden kijken we welk type baan en bedrijf het beste passen. Opleiding en werkervaring zijn dus minder belangrijk.”

Meteen kennismaken met werkgevers
Honk1 heeft vooral banen in de techniek en IT, maar Hermsen bena­drukt dat iedereen welkom is. “Dus ook voor een baan in de zorg of een an­dere sector. Het kan zijn dat we in de bus al een afspraak met een werkge­ver kunnen maken om een keer mee te lopen. En als er geen werkgever aan­wezig is uit de sector waarin iemand interesse heeft dan proberen we ter plekke een afspraak te regelen met een werkgever voor een ander mo­ment.”

Kijk hier voor actuele data, tijden en lo­caties van de Honk1 bus.

Partners
De Honk1 bus De Liemers is een sa­menwerking tussen De Liemerse Am­bassade, 8RHK ambassadeurs, Ser­vicepunt Techniek, Techniekpact, House of IT en de De Parels Compagnie.

De volgende bedrijven zijn op zoek naar medewerkers en doen mee met de H1 bus De Liemers: Altop Kunststoftechniek B.V. Beek, Kinkelder Metaal Zevenaar, Nedcon B.V. Doetinchem, Pola Installatietechniek Zevenaar, Rensa Family Company Didam, Royal Eijkelkamp B.V. Giesbeek, Von Gahlen Nederland B.V. Zeve­naar

Over Honk1
Honk1 zoekt naar een match tus­sen persoonlijke skills en beschikbare banen. Dat gebeurt op een laagdrem­pelige en toegankelijke manier voor iedereen: van statushouders tot prak­tisch opgeleiden en van schoolverla­ters tot universitair geschoolden. We zoeken naar werk dat past bij ie­mands eigenschappen of interesses, want dan komt iemand het beste tot zijn of haar recht.
Honk1 is onderdeel van De Parels Compagnie. De Parels Compagnie voert arbeidsmarktprojecten uit voor werkgeversorganisaties, gemeenten en provincies, adviseert bedrijven bij hun arbeidsmarktvraagstukken, geeft workshops & trainingen en helpt organisaties bij hun teamont­wikkeling

Op de foto v.l.n.r: Arthur Boone, Jaap Hermsen, Roy van Aalst en Roel van Leeuwen.
Foto: René Nijhuis Fotografie.