Economiedebat Gelderland op 12 mei

Wat is de kracht van Gelderland en wat zijn de succesfactoren voor een robuuste economie? Daarover wil de provincie in debat gaan met alle economische stakeholders. Het doel is nog scherper zicht te krijgen op wat de juiste keuzes zijn. Keuzes die bedrijven ècht vooruit helpen. Het debat op 12 mei met ondernemend Gelderland kan hierbij helpen.

Onderwerpen die tijdens het debat aan de orde komen zijn innovatie, de aansluiting tussen het bedrijfsleven en onderwijs en het verdienmodel van de economie.

Belang
Inspirerende sprekers en de aanwezigheid van gedeputeerden Conny Bieze, Jan Jacob van Dijk en Annemieke Traag geven aan hoeveel belang de provincie hecht aan uw inzichten. U bent dan ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan het debat.

Verkenning
De provincie heeft opdracht gegeven een verkenning uit te voeren bij Gelderse ondernemers. De kernvraag was: “Waar verdienen we in 2025 in Gelderland ons geld mee?” In totaal 85 Gelderse ondernemers werd gevraagd wat de meest belangrijke succesfactoren zijn om een robuuste economie te realiseren, nu en in de toekomst. Uit de antwoorden bleek dat veel ondernemingen in Gelderland een ongekende kracht vertonen. Gelderland herbergt diverse marktleiders; bedrijven die in staat zijn te schitteren door investeringen in innovaties.

Trends en ontwikkelingen
De verkenning gaf inzicht in de factoren, trends en ontwikkelingen die volgens de ondernemers en deskundigen relevant zijn voor een succesvolle Gelderse economie. Ook gaf de verkenning een beeld van de richtingen waarop de provincie kan anticiperen en kan zorgen voor aansluiting.

Aanmelden
Het debat wordt gehouden op 12 mei bij Lukkien in Ede. De avond begint om 17.30 uur met een buffet en eindigt om 21.30 uur.
Aanmelden kan bij Thea Hooyman:t.hooyman@gelderland.nl.

Dit bericht is overgenomen van de website van de provincie Gelderland.