| |

Excursie door de Achterhoek – Eo Wijersprijsvraag 14 nov

14 november zetten we onze deuren wijd open voor landschapsontwerpers en iedereen die anderszins betrokken wil zijn bij onze deelname aan de Eo Wijersprijsvraag. Om ontwerpteams te inspireren voor goede ontwerpen mét klimaatadaptatie en stikstofreductie als hefboom naar een landschap ‘WAAR WIJ WILLEN WONEN’; volgens het thema van de prijsvraag dit jaar. Het programma start om 10:00 uur en eindigt circa om 16:00 uur. Bezoek met ons per bus verschillende karaktervolle plekken in de Achterhoek, ontmoet de Achterhoeker en hoor over innovaties op het gebied van energietransitie en wonen. Ook bezoeken we plekken waar de omgeving aan het water wordt aangepast. De excursie brengt je op weg naar ideeën voor een nieuw landschappelijk mozaïek voor de 21e eeuw.

Programma

10:00 uur – Ontvangst in DRU Industriepark in Ulft (aankomst station Doetinchem mogelijk, wij verzorgen pendeldienst).
DRU is een staalbedrijf opgericht in 1754 te Ulft. Het is een van de oudste industriële bedrijven van Nederland. De gieterij in Ulft werd in 1973 gesloten en inmiddels is het een succesvol tot bedrijven- en cultuurpark getransformeerd terrein. Het won de prestigieuze NRP Gulden Feniks prijs 2021.

10:45 uur – We nemen je mee in de bus door het gevarieerde Achterhoekse coulisselandschap. We bezoeken een innovatief agrarisch bedrijf dat ‘het nieuwe boeren’ laat zien, we doen kleinschalige betaalbare woningbouw door een nieuwe coöperatie aan (‘Uuthuuskes’) en we besteden aandacht aan het gebiedsproces rond de Baakse Beek met haar oude landgoederen en natuur- en waterbeheer. Tijdens de tour rijden we ook langs gebieden waar de ruilverkaveling nog goed te zien is.

16:00 u – We sluiten af bij kasteel Hackfort, waarna de bus je terugbrengt naar Doetinchem station of het DRU Industriepark in Ulft.