| | | | | | |

Achterhoek gaat voor nieuwe Regio Deal met het Rijk

De Achterhoek dient onder de noemer ‘Groeien in kwaliteit, delen in geluk’ een aanvraag in voor een nieuwe Regio Deal met het Rijk. Als het aan de regio ligt moet de Deal een omvang krijgen van minimaal 80 miljoen euro, waarvoor 40 miljoen aan het Rijk wordt gevraagd. Regio’s in Nederland konden tot 15 november hun aanvraag aan het Rijk kenbaar maken. In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers om de brede welvaart te bevorderen.

Eerste regio die Deal succesvol afrondt
Voorzitter van de regio Achterhoek Mark Boumans: “Met de huidige deal die binnenkort afloopt hebben we laten zien dat de manier van samenwerken in de Achterhoek de beste investering is voor het Rijk om euro’s te laten renderen. De bereidheid voor cofinanciering vanuit bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheden is hoog. We zijn de eerste regio in Nederland die hun Deal succesvol afrondt. Desondanks hebben we nog veel te doen om de brede welvaart verder te bevorderen. Een nieuwe deal, met andere accenten, moet daar een goed vervolg op geven.”

Vergrijzing en ontgroening in groeiende economie
In de Achterhoek zijn de uitdagingen door demografische ontwikkelingen groter dan op veel andere plaatsen in Nederland. Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek: “Onze regio heeft te maken met vergrijzing én ontgroening. Mensen worden ouder, zorg neemt toe, jongeren trekken weg. En dat in een groeiende regionale economie en arbeidsmarkt. Dat betekent nog grotere tekorten aan gekwalificeerde mensen als we daar nu niet op anticiperen.” Mirjam Koster, voorzitter College van bestuur van het Graafschap College vult aan: “We zien daarbij in de regio een verschuiving in de opgaven naar de meer zachte kant van welvaart: welzijn, gezondheid, arbeidsmarkten sociale cohesie. Die thema’s zijn in onze nieuwe Regio Deal van cruciaal belang.”

Samenwerking over de grens
In de uitvraag heeft het Rijk specifieke aandacht voor regio’s aan de grens. Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van de provincie Gelderland: “De Achterhoek zet sterk in op de kracht van samenwerking. De regio betrekt haar buren – zoals Duitsland, Twente, Arnhem, Nijmegen en Wageningen – al jaren nadrukkelijk in alles wat zij doet. Met samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bij technologische innovaties in landbouw en bedrijfsleven, en door de aanwezige talenten en arbeidskrachten in elkaars regio’s te benutten. Dat is een grote meerwaarde.”

Eerste SDG-regio van Nederland
De Achterhoek zet daarnaast als eerste SDG-regio van Nederland de Sustainable Development Goals (SDG’s) in om brede welvaart te bevorderen. Van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek: “Door de SDG’s als leidraad te nemen dwingen we onszelf om breder te kijken dan ons eigen beleidsvelden, breder ook dan alleen onze eigen regio. Wij zijn daarmee koploper en voorbeeld voor het Rijk en vele andere overheden.”

Lees hier de Integrale aanvraag Regio Deal Achterhoek ‘Groeien in kwaliteit, delen in geluk’.