Femme Tech Achterhoek – ambassadeurs diversiteit in de maakindustrie

Wij zijn een groep enthousiaste Achterhoekse professionals met een gezamenlijke drijfveer: de technische arbeidsmarkt toegankelijk maken voor een brede doelgroep!
Sluit je aan! Stuur een e-mail

Onze ambitie

 • Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de maakindustrie in de Achterhoek door diversiteit* te promoten; uit onderzoek blijkt dat maakbedrijven met een grote diversiteit in hun personeel toekomstbestendiger zijn.
 • Bovendien helpen we hiermee om de schaarste aan vakmensen te verminderen.

‘Het aandeel van vrouwen op
de technische arbeidsmarkt is slechts
14%. Dit percentage moet gewoon
omhoog. Vrouwen zijn het onbenutte
potentieel dat wij heel hard nodig
hebben om maatschappelijke uitda-
gingen als de energietransitie en de
technologische ontwikkelingen in de
zorg aan te kunnen.’
Thea Koster, voorzitter Techniekpact


* Diversiteit gaat over alle mogelijke aspecten waarop mensen van elkaar verschillen, zowel zichtbare als niet zichtbare: seksuele voorkeur, gender, leeftijd, culturele achtergrond, opleidingsniveau, religie, sociaaleconomische status, fysieke of mentale arbeidsuitdaging.

Hoe pakken we dat aan?

 1. Meer vrouwen en meiden enthousiast krijgen voor technische beroepen
  – We richten ons op het onderwijs dat een belangrijke rol kan spelen door leerlingen al vroeg in aanraking te brengen met techniek in al z’n vormen. Bedrijven en onderwijs kunnen daarin samen optrekken
  – We zetten de techniek in een ander daglicht. Waarom en hoe zijn wijzelf in een technisch beroep gekomen? Wat voegen wij toe aan de maatschappij? We praten niet over software, maar over een tool die wachttijden in het ziekenhuis verkort, niet over een robot maar over een paar extra handen die verpleegkundigen ontlasten zodat ze beter voor patiënten kunnen zorgen.

2. Netwerken door kennisdelen
Uit diverse branches komen we samen om kennis en ervaringen te delen. We zijn allemaal aangelopen tegen vooroordelen en hebben vraagstukken waar iedereen mee moet dealen. Door kennis en ervaring uit te wisselen, sta je er niet alleen voor. Iedereen is welkom bij onze bijeenkomsten om vragen te stellen en ideeën in te brengen.

Wat doen we concreet?

 • Meer aandacht genereren voor techniekonderwijs en technische vaardigheden van leerlingen. Hierbij hanteren we het ‘Pippi Langkous’-principe: ‘Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.
 • ‘Hoe werkt het dan wél?’ Met concrete casussen/voorbeeldfuncties empoweren we vrouwen en andere doelgroepen: ‘Ook voor jou is zo’n job bereikbaar!’
 • Om vrouwen te inspireren, laten we met aansprekende voorbeelden zien welk maatschappelijk doel of nut of welke service/oplossing een technisch beroep oplevert voor de maatschappij.
 • Door te zorgen voor meer diversiteit kan de schaarste aan vakmensen worden verminderd. Dit betekent dat ook aanpalende maatschappelijke issues onze aandacht hebben. Denk aan flexibelere werktijden, vrouwen met een allochtone achtergrond die op het thuisfront extra hobbels moeten nemen, de taakverdeling man-vrouw, beter betaalbaar maken van het inkopen van zorg (oppas, schoonmaak, etc.).

Stel jouw vraag

Wie doen mee?

Coördinator/ eerste aanspreekpunt is Marjolijn Gerritsen
Vanuit de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt is Caroline Termaat de linking pin .

Voor de vier leeftijdsgroepen tussen 4-25 jaar is er elk een aparte coördinator:
– basisonderwijs: Jolien Heeman
– voortgezet onderwijs (vacature)
– beroepsonderwijs (vacature)
– starters op de arbeidsmarkt: Anne Marie Willemsen

Alle deelnemers: Heidy Breeuwer, Leonie Dijkhof, Louise Elferink, Marjolijn Gerritsen, Lauren Hallen, Jolien Heeman, Inou Heideman, Puck van Holsteijn, Marleen Kellendonk, Martha Lammers, Marianne te Linde, Antoinet Looman, Linda van de Maat, Leonie Meuwszen, Carolien Nijhuis, Elja Vels, Harold Vulink, Anne Marie Willemsen.

We zoeken verbinding met/aansluiting bij bestaande initiatieven en netwerken. Iedereen met een positieve inbreng is welkom om ambassadeur te zijn. Heb je iets toe te voegen, wil je meedenken en -doen?
Sluit je aan! Stuur een e-mail

Ambassadeurs diversiteit in de maakindustrie tijdens een bijeenkomst bij Van Raam in Varsseveld

Kalender 2024

Artikelen in De Achterhoekse Courant en Oost Gelderland Business, 2023-2022

(klik op de afbeelding)

Artikelen 2021