|

Gelderland analyseert de zes regionale arbeidsmarkten: elk heeft eigen profiel

Onderzoeksbureau Moventem heeft de bevindingen van zes arbeidsmarktanalyses gepubliceerd op 25 september. Dé Gelderse arbeidsmarkt bestaat niet, zo blijkt. Elke arbeidsmarktregio heeft eigen specifieke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het Gelrepact-gebied wordt treffend omschreven als een mozaïek.

Mismatch oplossen: uitgaan van ‘skills’ in plaats van diploma’s
Waar alle regio’s te maken hebben met personeelstekorten, verschillen de benodigde skills per regio. Regio’s met een dominante mkb- en mbo-economie (Rivierenland, Achterhoek, Stedendriehoek & Noordwest Veluwe) springen vooral om bachelor- en masteropgeleiden. Van die groep zijn er daarentegen genoeg in het Rijk van Nijmegen en regio FoodValley, regio’s met een eigen universiteit en hogeschool. De kennisvelden, waarin de afgestudeerden zijn opgeleid, sluiten echter niet altijd aan bij de vraag. Zo is er in alle regio’s vraag naar technisch geschoolden op academisch niveau (zoals ict-experts) en zorgprofessionals, terwijl het aanbod daarvan binnen Gelderland achterblijft. Om deze mismatch aan te pakken, kan het uitgaan van ‘skills’ in plaats van diploma’s en gerichte na-, bij- en omscholing een helpende hand bieden. Initiatieven, zoals het project ‘Bevorderen leercultuur MKB’ van de provincie en de zes arbeidsmarktregio’s binnen het Gelrepact, draagt hier concreet aan bij.

Versterkte samenwerking en synergie tussen de regio’s voor arbeidsmarkt succes
Het doel van het Gelrepact is samenwerking tussen de Gelderse arbeidsmarktregio’s versterken. Er blijkt soms een sterke onderlinge verbondenheid tussen de regio’s te bestaan. Zoals de samenwerking van regio Foodvalley en de Achterhoek op gebied van voedseltechnologie. Studenten van de Wageningen Universiteit lopen stage bij Achterhoekse voedselbedrijven. Een treffend voorbeeld hoe samenwerking tussen regio’s resulteert in meerwaarde voor beiden.
Opvallend is ook de gelijkenis tussen Rivierenland en de Achterhoek. Zo hebben beide regio’s binnen Gelderland het grootste aandeel werkzame personen bij mkb-bedrijven en telt de gemiddelde werkweek voor werkenden er 31 uur of meer. Ook hebben ze relatief gezien de meeste oudere werknemers in vergelijking met de andere arbeidsmarktregio’s –en daarmee een grote uitdaging op het gebied van vergrijzing.

‘’Effectief arbeidsmarktbeleid vraagt om geduld, vasthoudendheid en een lange adem. Het is geen sprintje, maar een marathon.’’
– Bron: Rapport ‘Arbeidsmarktanalyse Gelrepact’ Moventem

De onderzoeken wijzen op nog een andere interessante observatie; met uitzondering van Midden-Gelderland pendelen de inwoners van alle deelregio’s naar andere gebieden om te werken. Deze bevinding benadrukt de relatieve aard van de grenzen van arbeidsmarktregio’s en biedt kansen voor regio’s die op zoek zijn naar arbeidskrachten met specifieke competenties. Mensen lijken immers bereid verder te reizen voor hun werk.

Gelderland bundelt krachten voor bovenregionaal arbeidsmarktbeleid
Tijdens de bijeenkomst op 25 september werden de implicaties van onder andere deze onderzoeksinzichten voor het bovenregionale arbeidsmarktbeleid besproken. Ideeën varieerden van gezamenlijke aanpakken voor onbenut arbeidspotentieel tot gedifferentieerde benaderingen voor krapteberoepen. Eén ding is duidelijk: de regio’s zijn niet afgebakend en samenwerking blijft essentieel om deze uitdagingen aan te gaan. Het Gelrepact-partnerschap slaat nu de handen ineen om concrete vervolgstappen te bepalen.

Klik hier om een overzicht van de rapporten te zien en te downloaden.
Of ga direct naar het rapport over de Achterhoek