|

Gelderse subsidies voor veehouders die door willen

Provincie Gelderland opent drie subsidieregelingen voor veehouders die hun bedrijf willen aanpassen of verplaatsen. Dit om de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura 2000-gebieden te verminderen. Gedeputeerde Harold Zoet: “Heel mooi. Nu kunnen we Gelderse veehouders die door willen ook helpen.” De provincie stelt in totaal € 6 miljoen beschikbaar voor deze drie regelingen.

Subsidie voor veehouders die door willen
De subsidieregelingen zijn nadrukkelijk bedoeld voor veehouders die hun bedrijf willen doorzetten. Dat kan met nieuwe activiteiten, op een andere plek, of met extra maatregelen. Hiermee draagt de provincie bij aan meerdere toekomstmogelijkheden voor veehouders in Gelderland. Namelijk verbreden, legaliseren PAS-melders en verplaatsen. 

Aanvulling op regelingen Rijk
De regelingen zijn een aanvulling op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) van het Rijk en de bestaande regelingen van het Rijk voor het moderniseren en innoveren van veehouderijen. Die regelingen zijn gemaakt voor een aantal specifieke doelgroepen binnen de veehouderij. 

 De drie Gelderse subsidieregelingen 

  • Een subsidie is bedoeld voor veehouders die andere economische activiteiten willen ondernemen. Zo kunnen ondernemers op dezelfde plek doorgaan met een ander bedrijf.
  • Een andere subsidie is bedoeld voor veehouders waarbij er sprake is van stikstofuitstoot vlak bij een Natura 2000-gebied, die hun bedrijf willen voortzetten op een andere, bestaande locatie voor veehouderij.
  • De 3e subsidie is speciaal voor PAS-melders. PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding moesten doen van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten PAS-melders alsnog een vergunning hebben. Met de subsidie kunnen ze investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Daardoor kan de ondernemer investeren in maatregelen waardoor legalisatie (een vergunning) mogelijk is. 

Bron: provincie Gelderland

Vierde subsidie voor gedeeltelijke beëindiging
Later in 2023 volgt er mogelijk nog een subsidie voor gedeeltelijke beëindiging van veehouderijen. Agrarisch ondernemers krijgen een vergoeding voor sloopkosten, de vervangingswaarde van de stal en het inleveren van dierrechten. De provincie toetst de regeling op dit moment aan het staatssteunkader. Naar verwachting is daar eind 2023 meer duidelijkheid over. 

Lees verder >