Groen alternatief voor Achterhoekse boeren

Zonnestroom opwekken op je erf, niet direct een activiteit die men verwacht op een boerderij. Wel als het ligt aan de deelnemers aan de conferentie ‘Zon Op Erf’ die 2 november plaatsvond in de Achterhoek. Zij zien kansen om met het opwekken van stroom door het plaatsen van zonnepanelen, een serieus alternatief te bieden voor boeren die stoppen met hun agrarische onderneming.

Naar verwachting stopt de helft van de boeren in de Achterhoek de komende jaren met hun bedrijf. Leegstaande opstallen, vaak met asbestdaken, vormen het schrikbeeld van iedereen die de Achterhoek nu ziet als een van de mooiste regio’s van Nederland. Duidelijk is dat ‘niets doen’ geen optie is. Verpaupering moet worden tegengegaan en het milieu beschermd tegen de grote hoeveelheden asbest die op de daken van boerderijen verwerkt zijn.

Uitdagingen combineren

Zon op Erf combineert verschillende uitdagingen in één project: Hoe gaat de Achterhoek verpaupering van het landschap tegen en blijft het een aantrekkelijke regio? Hoe vinden boeren en overheid elkaar bij het saneren van het asbest op (leegstaande) opstallen? Welke alternatieven zijn er voor boeren die (soms noodgedwongen) stoppen met hun agrarische activiteiten? Zon Op Erf voegt er een vierde uitdaging aan toe: Wat kunnen stoppende boeren bijdragen aan de energietransitie in de Achterhoek?

Pilot

De samenwerkende gemeenten, Achterhoekse Energiemaatschappij AGEM, Regio Achterhoek en de provincie Gelderland bereiden een pilotproject voor, dat op 10 voormalige boerenbedrijven moet worden uitgevoerd. Op die locaties worden opstallen afgebroken en het asbest verwijderd. Daarvoor in de plaats komen zonnepanelen op de erven, die Achterhoekse groene stroom aan het net leveren. Doel van de pilot is ervaring opdoen met dit alternatief voor boerenbedrijven en onderzoeken of er een sluitende businesscase ontwikkeld kan worden. Dit kan Zon Op Erf tot een succesvol middel maken om de energietransitie in de Achterhoek gestalte te geven. Ook andere partijen zoals ondernemers, LTO, financieel adviseurs, banken en lokale initiatiefnemers zijn betrokken. De voorbereidingsgroep wil in het voorjaar van 2016 van start gaan. Hiervoor worden nu financiële middelen gezocht.

Boeren gezocht

Meer informatie over Zon Op Erf is te vinden op www.achterhoek2020.nl/zonoperf.
Ter voorbereiding op de pilot worden boeren gezocht die op korte termijn stoppen met hun bedrijf of al gestopt zijn. Op de website komt binnenkort de mogelijkheid voor boeren om zich aan te melden voor deze pilot, waarna een selectie wordt gemaakt uit de potentiële deelnemers.