Groen Stad Challenge: Aalten, Bronckhorst, Winterswijk doen mee

Groene steden en dorpen dragen bij  aan het opvangen van  klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners. Daarom dagen we alle gemeentes in Nederland uit om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2021. In de Achterhoek doen de gemeenten Aalten, Bronckhorst en Winterswijk mee.

De Groene Stad Challenge laat binnen uw gemeente zien waar het goed gaat en waar nog ruimte bestaat voor verbetering. Van grijs naar groen. Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden? Waar is ruimte voor bomen? In welke wijk ligt de meeste zinloze verharding? Waar kunnen  parkeerplaatsen vergroenen? Op basis van die inzichten kunnen onderbouwde beleidskeuzes en ambities worden gemaakt. Een jaar later komen we terug om te kijken hoe de vergroening vordert.

Elke gemeente wil vergroenen, maar de vraag is hoe? Wij geloven dat het begint bij inzicht. Welke buurt is het groenst? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? En waar ontbreekt het juist aan beplanting? De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen uw gemeente. Zo wordt duidelijk waar het al goed gaat en waar de vergroeningspotenties aanwezig zijn. Voor een periode van 3 jaar worden de resultaten van het data-onderzoek geanalyseerd en krijgt u een goed inzicht in het groen binnen de bebouwde kom van uw gemeente.

Aanmelden kan nog tot en met 29 oktober.