GS akkoord met projecten Achterhoek2020

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten tot financiële bijdragen aan een serie projecten die voortkomen uit de Gebiedsopgaven. Provinciale Staten hebben op 29 juni 2016 al ingestemd met de Uitvoeringsstrategie van de Gebiedsopgaven. De Staten stemden ook in met de doelen en stelden budget ter beschikking. Nu zijn de eerste provinciale bijdragen vastgesteld. Deze initiatieven worden gedragen door de regionale partijen en passen binnen de kerntaken van de provincie. Bea Schouten, gedeputeerde voor de Gebiedsopgaven, is tevreden: “Deze vernieuwende manier van samenwerken leidt nu tot projecten, die worden gedragen en gefinancierd door ons en meerdere partijen in de regio. Zo richten we ons samen op de specifieke opgave in elk gebied.”

Regio Achterhoek zet in op Smart Industry
De partners in de Achterhoek hebben onlangs de ‘Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 2.0’ vastgesteld, met als doel de economie te versterken. De provincie levert een bijdrage van 2.9 miljoen euro om deze agenda uit te voeren. Het gaat ondermeer om de opzet van een Smart Business Centre. In dit centrum werken topsectoren samen en wordt er gewerkt door onderwijs en bedrijfsleven aan cross-overs.
Verder wil de Achterhoek bedrijven laten experimenteren met het 3D-metaalprinten en kennisinstellingen lesprogramma’s laten ontwikkelen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ook het netwerk van innovatieve LORA-sensoren, die bijvoorbeeld boeren helpen bij de beregening van hun land, zal verder worden ontwikkeld. De regio gaat leren en praktijk dichter bij elkaar brengen met SMART-leerwerkplekken, zodat meer techniekleerlingen instromen vanuit het VMBO.

Bron: provincie Gelderland.
Lees het volledige persbericht