Liesbeth Spies: in gesprek en scherpe keuzes

De nieuwe voorzitter Stuurgroep Achterhoek2020 ontmoet veel positieve energie, betrokkenheid en innovatiekracht in de Achterhoek. Het komt er nu op aan goede, doordachte keuzes te maken. Dat zal niet gemakkelijk zijn, zegt Spies. Het is een zaak van geven en nemen waarbij idealiter de inhoud op de eerste plaats komt en het proces niet te veel energie kost. En waarbij partijen niet op elkaar gaan zitten wachten of zich terugtrekken op hun eigen terrein. Dat werkt averechts, zeker nu. De uitdagingen voor de Achterhoek zijn enorm in deze tijd van hoge werkloosheid en een krimpende en vergrijzende bevolking. Samenwerken is meer dan ooit noodzaak.

Acties
De opbrengsten van de vier Samen Anders-bijeenkomsten van september en oktober  bepalen mede een actieprogramma voor de Achterhoek. Een eerste versie hiervan zal in februari klaar zijn. Deze lijst zal de leidraad moeten vormen voor de nieuwe coalitieprogramma’s van de gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Werkgelegenheid, wonen en bereikbaarheid vormen voor inwoners en zeker voor de jongeren in de Achterhoek de belangrijkste items.

Snelkookpan
“Inwoners snappen heel goed dat alles niet kan blijven zoals het nu is” aldus Spies. De bestuurders realiseren zich dat volgens haar niet altijd. “We gaan de komende tijd een snelkookpan in. Ik nodig u uit om mee te denken. We zullen keiharde keuzes moeten maken op het gebied van voorzieningen. Gemeenten zullen elkaar daarom moeten vinden. Laten we in gesprek blijven en elkaar scherp aanspreken op wat goed gaat en op wat beter moet. U weet mij te vinden, ook in de wandelgangen.”

Markt met resultaten
Ruim 160 deelnemers luisterden geboeid naar Spies en naar de resultaten die het afgelopen halfjaar zijn behaald, zoals de lancering van de AGEM, de start van het verduurzaamheidsproject voor woningen en bedrijven verduurSaam, het werk van de Krimpcoordinator voor het basisonderwijs, innovaties zoals de Kringloopwijzer mineralen en natuurlijk de verbeteringen aan de infrastructuur van de regio.
In zes marktkramen met als titel Duurzame Achterhoek, Innovatieve Achterhoek, Werkende & Lerende Achterhoek, Duitsland en de Achterhoek, Bereikbare Achterhoek en Leefbare Achterhoek was daarna veel informatie te vinden over andere projecten van de Agenda2020, zoals nieuwe innovatiehubs, Ervaarjebaan, aandacht voor Duits als tweede taal, Actieplan Jeugdwerkloosheid etc. Ook werd de Atlas van de Achterhoek gepresenteerd.

Liederen
Bart Kiers opende de avond muzikaal en sloot hem meeslepend af. Lees de teksten van het speciaal voor Achterhoek2020 geschreven Zo zal het vast gaan en het Samenvattingslied.

Bekijk hier het interview met Liesbeth Spies in het programma Uitgesproken (Focuz TV, 12 december 2013)

Video’s (27 november)