Innovatie in Achterhoekse maakindustrie met Fieldlab Digital Twinning

In Doetinchem verrijst een Fieldlab Digital Twinning. Een plek waar de Achterhoekse maakindustrie wordt klaargestoomd voor de toekomst. In het Fieldlab, gevestigd bij het bedrijf Varex Imaging kunnen bedrijven en studenten kennismaken én werken met deze voorspellende digitale technologie. Via digital twins kunnen producten en processen sneller, beter en efficiënter worden ontwikkeld. Dat is nodig om de concurrentiepositie van de maakindustrie in de regio Achterhoek te versterken.

Afgelopen woensdag gaf het Dagelijks Bestuur van 8RHK ambassadeurs een ‘go’ voor ondersteuning van dit initiatief. Voor het project wordt 300.000 euro beschikbaar gesteld vanuit de Gebiedsagenda Provincie Gelderland en de Regio Deal Achterhoek. René Bakker, projectleider en lector aan de HAN University of Applied Sciences, is blij met de toekenning van het geld. “Dit zogenaamde Fieldlab in Doetinchem is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar de ‘smart region’ die we willen zijn. Door samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen te werken op het gebied van deze innovatieve techniek kunnen we echt het verschil maken als regio.” Na de zomer start het verder opzetten van het Fieldlab Digital Twinning bij Varex Imaging.

De waarde van digital twins
“Ik zie digital twinning als een zeer belangrijk element in de reis naar de slimme fabriek van de toekomst”, aldus Gerben Heideman, Director Global Operations Connect & Control Solutions bij Varex. “Een digital twin van het hele ontwerp- en fabricageproces stelt ons in staat om het aantal stappen, om uiteindelijk tot het optimale product en manufacturing process te komen, fors te verminderen. Hiermee gaan we aanzienlijk besparen op het ontwikkelingsproces en gaan we de time-to-market flink verkorten.”

Digital twinning biedt de maakindustrie veel voordelen. Realtime data kan worden ingezet om simulaties uit te voeren, uitkomsten te voorspellen of verbeteringen door te voeren. Dankzij digital twinning kan ook op afstand gewerkt worden in een virtuele omgeving. Door middel van een digitale kopie, in combinatie met realtime data, kan een productielijn of machine op elke gewenste locatie worden bediend. Zelfs vanuit het buitenland.

Betrokkenheid onderwijs
De betrokkenheid van het onderwijs in het project is essentieel. Studenten van het Graafschap College in Doetinchem en de HAN University of Applied Sciences krijgen ter plekke de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met moderne technieken. Inez Kohlmann, thematrekker Smart Innovation en onderzoeker Lectoraat Smart Business van de HAN University of Applied Sciences is vooral trots op de samenwerking: “Hiermee laten we zien dat we werk maken van onze ambitie om samen te werken in de driehoek werkveld, onderwijs en onderzoek. Samen verleggen we grenzen met nieuwe technologie om zo te komen tot slimme bedrijven en dus een slimme regio.”

Onlangs ontving het project Technohub Digital Twin een fonds vanuit A+O Metalelektro. Dit project versterkt dit project Fieldlab Digital Twinning. Het richt zich meer op het kennis ontwikkelen en opleiden van digital twin professionals in de maakindustrie. Meer informatie over de Technohub vind je via dit HAN-nieuwsbericht.

Consortium
Het project Fieldlab Digital Twinning is een initiatief van de HAN samen met het Graafschap College, Siemens Digital Industries Software en Varex Imaging. Vanuit nauwe samenwerking met 8RHK ambassadeurs ontvangt het initiatief ondersteuning uit de Regio Deal Achterhoek. Naast Varex Imaging zijn nog 4 digital twinning koplopers uit de maakindustrie betrokken als voorbeeldbedrijven. Vanuit het project maken minimaal 25 bedrijven uit de maakindustrie actief kennis met de digital twinning technologie. “Dit is een verrijking voor de Achterhoek en haar innovatiekracht!”, aldus René Buiting, regisseur van de thematafel Smart Werken & Innovatie van 8RHK ambassadeurs.

Meer weten?
Bij interesse in het kennismaken met digital twinning technologie voor bedrijven uit de maakindustrie, kun je contact opnemen met Inez Kohlmann (i.kohlmann@han.nl), HAN thematrekker Smart Innovation. Of meld je aan voor de webinar ‘Digital twin voor de maakindustrie – digital factory’ op 10 juni 2021.

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Fieldlab Digital Twinning is een goed voorbeeld van de thematiek van Smart Region. Samen op weg naar een slimme regio!