|

Inspiratiebijeenkomst ‘Samen wonen, samen leven’ voor dorpsraden, wijkraden en gemeenteraden 27/2

Ook in 2024 en 2025 kunnen groepen Gelderse inwoners subsidie aanvragen voor kleinschalige wooninitiatieven. Gemeenten en woningcorporaties kunnen hulp krijgen bij hun beleid en plannen. De provincie organiseert ook bijeenkomsten.

Inspiratiebijeenkomst op 27 februari 2024
De mogelijkheden rondom samen bouwen en wonen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO’s), ouderenhofjes en wooncoöperaties, zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom organiseren de Leefbaarheidsalliantie en de provincie op 27 februari 2024 voor dorpsraden, wijkraden en gemeenteraden de inspiratiebijeenkomst ‘Samen wonen, samen leven’

Subsidie voor wooninitiatieven
Groepen inwoners met concrete ideeën voor een kleinschalig wooninitiatief kunnen subsidie aanvragen van maximaal € 17.500 om tot een haalbaar plan te komen. Daarna kunnen ze een renteloze lening aanvragen van maximaal € 7.500 per woning in de ontwikkelfase van het wooninitiatief. Het gaat dan om het opstellen van een programma van eisen en het ontwerp van het woningbouwproject. Als collectief wooninitiatief bent u samen met een groep particulieren opdrachtgever. Samen regelt u alles, van ontwerp en vergunningen tot de bouw van de woningen. Om er daarna zelf te gaan wonen. 

Woondromen in Gelderland
Er zijn momenteel mooie woondromen in de maak in Gelderland. Zo gaat Piet van Pelt uit Wezep samen met andere ouderen het initiatief Singelhof in Wezep bouwen, met 18 levensloopbestendige woningen, een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en 2 logeerkamers (voor mantelzorgers). Een mooie nieuwe plek voor 55-plussers in een zorgzame woonomgeving. Ria van Rooijen is een van de initiatiefnemers van vereniging Ecowonen Midden Nederland, een sociale en duurzame wijk in De Glind met 24 woningen die de toekomstige bewoners zelf ontwikkelen. Marlies de Groot en Nic Drion werken samen met andere toekomstige bewoners aan het initiatief Erfdelen Doesburg. Ze veranderen een monumentaal boerenerf in een woonerf met 8 woningen met gedeelde voorzieningen. 
Lees meer

Bron: provincie Gelderland