| | | | | |

Wat gaan we allemaal doen dit jaar? Bekijk het Uitvoeringsplan 2024!

In het Uitvoeringsplan 2024 kijken we kort terug op het afgelopen jaar en benoemen we de focuspunten voor het komende jaar. De Achterhoek Visie 2030 ‘Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit’ vormt daarbij, zoals altijd, de basis.

Highlights in 2023:
• Het ondertekenen van de Woondeal
• Het vernieuwende Lentefestival met minister Hugo de Jonge
• Het vieren van ons vijfjarige jubileum
• Het winnen van de Eo Wijersprijsvraag
• Het besluit van de gemeente Montferland om te willen toetreden tot onze samenwerking

Focus 2024:

 • Uitvoeren van de Visie 2030
  We blijven volop aan de slag om de doelen van de Visie 2030 te realiseren. Hiervoor zullen met name de thematafels initiatieven en projecten ontwikkelen. Maar zeker zo belangrijk zijn onze lobbyactiviteiten. De Board zal hierop sterk blijven inzetten.
 • Nieuwe Regio Deal
  In oktober hebben we de aanvraag voor een nieuwe Regio Deal ingediend. Als we een Deal mogen sluiten, zullen we samen met het Rijk en partners in de regio de details gaan uitwerken tot een definitieve Deal. Mochten we geen Deal kunnen sluiten, dan zullen we alle pijlers zetten op lobby richting het Rijk voor een mogelijke zesde tranche, maar vooral op structurele middelen naar aanleiding van het rapport Elke Regio Telt!
 • Andere investeringen
  Vanuit het gedachtegoed ‘Elke Regio Telt!’ zetten we de lobby voor structurele middelen vanuit het Rijk voort. Daarnaast blijven we alert en schakelen we op de vele budgetten die het Rijk heeft voor onder meer de landbouw- en energietransitie en de woningbouwopgave. Ook willen we met de provincie afspraken maken over hoe zij financieel gaat bijdragen aan onze gezamenlijke doelstellingen. Daarnaast willen we vanuit onze eigen kracht en middelen investeren in de Achterhoek, door concrete projecten te starten los van de Regio Deal of andere subsidies.
 • Meer over de grenzen van de Achterhoek
  We willen meer gaan inzetten op de samenwerking met andere regio’s. Enerzijds via het netwerk en platform Th!nk East Netherlands, waar in Oost-Nederlandverband wordt samengewerkt aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst. In 2023 hebben we hiervoor een memorandum getekend. Anderzijds investeren we ook in een-op-een contacten en projecten met aangrenzende (Duitse) regio’s.
 • Verdieping op noodzakelijke transformaties
  Het speelveld wordt steeds complexer. Naast het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek vragen ook andere transformaties onze aandacht. Zonder op de stoel van de thematafels te gaan zitten, ziet de Board voor zichzelf een actieve en integrerende rol bij drie belangrijke transformaties: de zorg, de energietransitie en de digitale transities

Lees meer in het Uitvoeringsplan 2024.