Kansen voor uw bedrijf, kansen voor de Achterhoek

De werkplaats Innovatieve & duurzame economie houdt zich bezig met innovatie, duurzame energieopwekking en -verspreiding, nieuwe opleidingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt. In de recent uitgebrachte folder ‘Kansen voor uw bedrijf, kansen voor de Achterhoek’ laat de werkplaats zien welke mogelijkheden er voor bedrijven zijn om te innoveren. Heeft u ideeën voor een nieuwe zorgproduct? Wilt u meer kennis te vergaren of deelnemen aan een project voor arbeidsbemiddeling? Wilt u actief deelnemen aan promotionele activiteiten voor de Achterhoek? Zoekt u tijdelijke krachten? In de folder vindt u adressen en telefoonnummers.

Heeft u belangstelling voor één of meerdere gedrukte exemplaren van deze folder om te verspreiden of ter info ergens neer te leggen? Stuur dan een e-mail naar innovatie_folder@achterhoek2020.nl. Vermeld even de reden en het gewenste aantal exemplaren.

Kijk ook of het Meedoenersloket iets voor u kan betekenen op het gebied van subsidie-aanvragen.