Kenniswerkplaats Achterhoek: de toekomst van ‘groen’ beroepsonderwijs

‘Groen’ beroepsonderwijs dat klaar is voor de toekomst. Dat is in één zin het doel van het project Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA), dat de afgelopen vijf jaar al mooie resultaten heeft opgeleverd in de Achterhoek. Lees hiervoor het (online) magazine dat KWPA heeft uitgegeven. Karin Pullen ((College van Bestuur van Zone.college) overhandigde het magazine onlangs officieel aan de voorzitter van de thematafel Circulaire economie & Energietransitie. In het magazine is ook aandacht voor de toekomst van het hybride leren (Praktijk-rijk leren) dat bij Zone.college centraal staat.

Toekomstbestendig, groen middelbaar beroepsonderwijs
De samenleving en economie in en buiten de Achterhoek veranderen razendsnel. Dit roept vragen op: wat zijn de beroepen en banen van morgen en de vereiste competenties van werknemers en ondernemers? Hoe zorgen we ervoor dat we als mens, als bedrijf en als regio blijven leren en ons blijven ontwikkelen? Om een antwoord te kunnen geven op die vragen, is tussen 2016 en 2020 het project Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) uitgevoerd. KWPA is een samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Achterhoek, op initiatief van Zone.college en de regio Achterhoek. Het doel van dit project: het realiseren van toekomstbestendig mbo-beroepsonderwijs, door beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt- en (kennis)innovatiebehoefte van werkgevers in de groene sector. KWPA zorgt ervoor dat de Achterhoek beschikt over innovatieve vaklui en toekomstbestendige ondernemers in de groene sectoren.

Resultaten
De mbo-studenten van de Zone.college-opleidingen Veehouderij en Groen, Grond & Infra (Loonwerk) hebben de afgelopen jaren kennis kunnen maken met de toekomst rond kringloop-, precisielandbouw en klimaatadaptatie. Dit is gebeurd in ‘integrale opdrachten’; onderwijsmodules van 8 tot 16 weken. Deze praktijkleertrajecten behandelden thema’s als ‘Duurzame veehouderij – Kringloopdenken’, ‘Innoveren in de sector’ en ‘Duurzame bodem, bemesting en grondbewerking’. Samen met ondernemers zijn de onderwijsmodules vernieuwd en hebben studenten 121.300 uren buiten de school geleerd in en met de praktijk (exclusief stages).
De KWPA-partners zoals de samenwerkingsverbanden Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Agro-innovatiecentrum De Marke, hebben ook samengewerkt aan activiteiten voor mbo-docenten over vakinhoud, (sector)ontwikkelingen en nieuwe manieren van werken. Denk bijvoorbeeld aan kenniscarrousels, studiedagen, bedrijfs- en demoveldbezoeken. Docenten werken intensief samen met ondernemers en maatschappelijke partners en zorgen er zo voor dat de praktijk bepalend is voor wat en hoe er geleerd wordt in het onderwijs. Daarnaast hebben de KWPA-partners geleerd hoe ze beter kunnen samenwerken. Geen regionale ad-hocrelaties en -activiteiten, maar bijvoorbeeld elk jaar systematisch met elkaar het nieuwe studiejaar inrichten rond de ‘best en next practice’.

Toekomstplannen
In het kader van de ‘Achterhoek Visie 2030’ en het thema kringlooplandbouw, werkt het KWPA-samenwerkingsverband ondertussen aan de ambitie om per 2030 in de Achterhoek te beschikken over inventieve vakmensen en ondernemers die klaar zijn voor de toekomst. Zone.college en een groot aantal bedrijven maken hierbij hybride leervormen mogelijk: Praktijk-rijk leren, met onderwijs dat voor minstens 50 procent op een praktijklocatie wordt gegeven.
Die ontwikkeling zal in de toekomst alleen maar sterker worden, is de verwachting. Zone.college zoekt daarom steeds meer de verbinding met de buitenwereld. Praktijk-rijk leren vindt plaats in én met het bedrijfsleven, daar waar het echt gebeurt. Het is geen ‘stage lopen’ wat de Zone-studenten doen, in het bedrijf krijgen de studenten tegelijkertijd theorie- en praktijkles op het gebied van ‘smart’ kringlooplandbouw door de ondernemer of praktijkopleider. Activerend leren: de studenten nieuwsgierig maken naar overmorgen is daarbij het uitgangspunt.
Het project Kenniswerkplaats Achterhoek is uitgevoerd tussen 2016-2020 en mede mogelijk gemaakt door samenwerking met en financiële bijdragen van provincie Gelderland, 8RHK ambassaduers, Zone.college en het bedrijfsleven. Meer weten over de KWPA? Kijk hier.