Leegstand agrarische gebouwen: probleem of niet?

In 2014 kwam Alterra naar buiten met een rapport onder de neutrale titel ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’. De inhoud was alles behalve neutraal, maar vooral alarmerend. Tot 2030 verwachten de onderzoekers van Alterra dat 24.000 bedrijven zullen stoppen. Hierbij verliezen gebouwen met een enorme totale oppervlakte van tenminste 32 miljoen m2 hun agrarische functie. Ongeveer de helft zal naar verwachting een alternatieve bestemming vinden, echter – het grootste pijnpunt – circa. 15 miljoen m2 zal ‘gewoon’ leeg komen te staan. Alterra sluit het rapport af met een aanbeveling aan overheden om positief te staan ten opzichte van initiatieven. Niet eerst kijken naar vergunningsvoorwaarden, maar plannen en ambities zoveel mogelijk passend maken. Maatwerk op lokaal niveau.

Agrarische leegstand vraagt om maatwerk

Minister Schultz Verhagen van Infrastructuur en Milieu, sloot zich bij die aanbeveling van Alterra aan. Agrarische leegstand vraagt om maatwerk. Provincies en gemeentes kunnen met specifiek VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-beleid anticiperen op de leegstand en door flexibiliteit in het – ruimtelijk – beleid initiatieven van burgers en bedrijven ondersteunen, aldus Schultz.

Ruim twee jaar zijn we nu verder sinds het Alterra-rapport. De zoektocht naar oplossingen is gaande, maar het ‘ei van Columbus’ is nog niet gevonden. Daarvoor lijkt de problematiek in de praktijk te complex.

Uiteindelijk lijkt volgens verschillende partijen sloop van een deel van de 15 miljoen m2 leegkomende voormalige agrarische gebouwen onafwendbaar. Een essentiële vraag is wie dat gaat betalen. Lees verder…

Bron: boerderij.nl, 30 aug. 2016


Een ander geluid blijkt uit recent onderzoek van LTO Noord.

Uit onderzoek van LTO Noord naar de plannen van ondernemers blijkt dat de omvang van vrijkomende agrarische bebouwing veel lager zal zijn dan eerder verondersteld.

Uit onderzoek van LTO Noord West komt naar voren dat in de gemeenten Houten, Oudewater en De Bilt tot 2030 naar verwachting zo’n 80.000 vierkante meter aan koeienstallen en andere bedrijfsgebouwen leeg komt te staan. Dat is ruim 100.000 vierkante meter minder dan de 182.000 vierkante meter die Alterra, Wageningen UR en Team Regionale ontwikkeling en ruimtegebruik in 2014 becijferd hadden. Het onderzoek geldt als second opinion, om de problematiek van toekomstige leegstand scherper in beeld te krijgen. Lees verder…

Bron bericht en foto boven: www.ltonoord.nl