| |

Leercultuur op de werkvloer belangrijker dan ooit

Banen veranderen tegenwoordig in rap tempo. Dit komt onder andere door digitalisering en automatisering. Kennis veroudert snel. Steeds nieuwe taken en andere werkprocessen vragen om flexibele medewerkers. Dat betekent dat op de werkvloer ruimte moet worden ingebouwd voor medewerkers om te blijven leren en zich te ontwikkelen. Speciaal daarvoor is het project “Bevorderen leercultuur MKB” ontwikkeld, dat in heel Gelderland wordt ingezet als onderdeel van het Gelrepact tussen provincie Gelderland en de 6 arbeidsmarktregio’s.

In dit project kunnen MKB-bedrijven gebruik maken van een arbeidsmarktcoach die hen tijdelijk ondersteuning biedt. De hulp is vooral gericht op het maken van ontwikkelplannen voor de werknemers. Als medewerkers van het bedrijf een persoonlijk ontwikkelplan krijgen, kunnen ze daarmee hun talenten in beeld brengen in relatie tot het werk. Als er dan nog zaken missen, kunnen ze die door scholing en leren op de werkplek aanvullen. In deze tijden van grote personeelskrapte is het van belang voor bedrijven om medewerkers te behouden, hetgeen hiermee bereikt wordt. Ook voor werknemers is het belang groot omdat zij duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Het project is een initiatief van het Gelrepact. Met het Gelrepact slaan de zes arbeidsmarktregio’s en provincie Gelderland de handen ineen om de arbeidstekorten aan te pakken. Het project wordt in samenspraak met de arbeidsmarktregio’s uitgevoerd door de werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden en stichting Gelders vakmanschap. Zij werven samen de deelnemende bedrijven en leveren bovendien de arbeidsmarktcoaches. Op 20 april vond de kickoff plaats van het project. Er is ruimte voor 48 bedrijven om deel te nemen. De bedrijven komen ook een aantal keer samen om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

In de Achterhoek liep eerder al een pilot van dit project. Onder andere Nijhuis Group, gespecialiseerd in procesoptimalisatie van de maakindustrie, deed mee aan deze pilot. Caroline Nijhuis zegt hierover: “Leven Lang Ontwikkelen begint bij de ondernemer zelf. Je moet je huis qua structuur op orde hebben. Maak het niet te ingewikkeld en creëer een veilige cultuur waarin medewerkers durven te leren.”

Ook het bedrijf LBH Box/EM Kwadraad deed mee aan de pilot in de Achterhoek. Hans Gerritsen gaf hierover aan: “Door het leren samen te doen en ieders talenten in te zetten, hebben we een inwerk en opleidingsprogramma opgesteld voor medewerkers die hier komen werken. Focus lag vooral op interne scholing o.a. door inzet van gepensioneerde collega met docentervaring. Maar er zijn ook 3 mensen een externe opleiding gaan doen.”

Het project start voor de bedrijven die deelnemen op 1 mei 2023 en loopt dan een jaar. Meer informatie is te vinden op: https://www.leercultuurmkb.nl/  Bedrijven kunnen zich hier ook aanmelden voor deelname aan het project. Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met het Gelrepact pakken we de personeelstekorten aan in de bouw, techniek en de zorg. Dit doen we door werkzoekenden op te leiden voor de krapteberoepen en in te zetten op Leven Lang Ontwikkelen. We zoeken 48 bedrijven die met ons de uitdaging willen aangaan om hun medewerkers klaar te stomen voor het werk van morgen. Wie pakt de handschoen op?’