|

Lees over de Achterhoekse aanpak in VNG-magazine

De Achterhoek is twee keer verdiepend uitgelicht in het laatste magazine van VNG. De artikelen bieden een mooie kijk in de keuken van hoe we in de regio de handen ineenslaan voor een mooie, sterke Achterhoek, ook in de toekomst!

De periferie bestaat hier niet’
In het artikel op pagina 8 stelt onze voorzitter Mark Boumans, dat Nederland te klein is om een groot verschil tussen stad en platteland te laten ontstaan. ‘We kunnen de potentie van alle regio’s beter benutten, iedere regio verdient een eigen kansen agenda’. Lees het artikel hier. En hier over de Achterhoek als pilotregio ‘Elke regio telt’.

‘Aarde en natuur centraal stellen’
In het artikel op pagina 24 komen Emmeke Gosselink, voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek, en Arjen van Gijssel, voorzitter van de thematafel Wonen & Vastgoed aan het woord over de planuitwerking ‘Aardkundig Fundamentalisme’ waarmee we de Achterhoek klaar willen stomen voor de toekomst. Zodat we hier kunnen blijven wonen, werken, en genieten van het Achterhoekse landschap. In het artikel geven beiden aan dat de Achterhoek met de aanpak een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s in Nederland. Gosselink: “Sinds de stikstofkaart van Van Der Wal schrikken mensen enorm. Deze keer maken we de kaarten zelf en ze helpen om het juiste gesprek te voeren: doen we de goede dingen op de juiste plek en wat voor regio willen we zijn? We ‘laden’ onze eigen identiteit in de toekomstschets. Daarmee zijn we een betere gesprekspartner ook tegenover provincie, waterschappen en het Rijk.” Van Gijssel: “Aardkundig fundamentalisme is prikkelend, niemand wil fundamentalistisch genoemd worden. Waar het op neerkomt is dat we de aarde en de natuur centraal stellen en vandaaruit kijken naar de voetprint van wonen, werken en recreëren. We gaan dus terug naar het fundament.” Lees hier over het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek.