|

Monitoring gezondheid Achterhoek met gezamenlijke privacy-vriendelijke data-infrastructuur

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek en het samenwerkingsverband 8RHK Gezond
hebben samen met TNO-spinoff Linksight een privacy-vriendelijke, domein-overstijgende
data-infrastructuur ontwikkeld voor het monitoren van gezondheid(sinterventies). De realisatie is
mede mogelijk gemaakt door Invest-NL. Zo kan de zorg en gezondheid in de regio worden
verbeterd op basis van inzichten vanuit de hele keten. In de Achterhoek werken ziekenhuis,
huisartsen, ouderenzorg, GGZ, GGD en gemeenten onder de naam “8RHK Gezond” aan
regionale gezondheid. Een decentrale, privacyvriendelijke data-infrastructuur helpt bij het
onderbouwen, evalueren en monitoren hiervan.

Data-gedreven werken in de regio
Om inzicht te krijgen in de regionale gezondheidssituatie is er behoefte aan een manier om data
van de verschillende organisaties bij elkaar te brengen en te analyseren. De regionale
werkgroep GERDA (“Geintegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek”) ontwikkelt, na
onderzoek van de mogelijkheden, deze infrastructuur. De betrokken partijen doen gezamenlijke
data-analyses zonder daarbij elkaars gevoelige patiëntgegevens te kunnen inzien of herleiden.

Maarten van Rixtel, bestuursvoorzitter Sensire en voorzitter van de Vereniging Digitalisering
Zorg Achterhoek: “GERDA is voor ons dé manier om op een verantwoorde manier data van
verschillende organisaties bij elkaar te brengen en te analyseren. Het is een duidelijke stap naar
echt data-gedreven werken in de regio. De eerste concrete resultaten zijn beschikbaar rondom
acute zorg. We kijken nu naar de mogelijkheden om GERDA verder in te zetten voor de
ontwikkeling en monitoring van gezondheid in de Achterhoek”.

Privacy-by-design
De uiteindelijke gekozen techniek, Multi Party Computation, maakt het mogelijk om tussen
meerdere partijen data-samenwerkingen op te zetten om actuele data te analyseren op een
privacy-vriendelijke manier. Bijzonder is dat de data daarbij binnen de eigen organisatie blijft. Zo
krijgen partijen inzicht over de zorgketen heen op geaggregeerd niveau, maar leren zij niets
over individuele patiënten of burgers. De software zorgt er ook voor dat partijen in controle
blijven over wie welke analyse op welke dataset kan doen (data governance) en dat dit kan
worden aangetoond (auditing).

De infrastructuur is ontwikkeld in samenwerking met TNO-spinoff Linksight. Martine van de
Gaar, CEO van Linksight: “GERDA is een goed voorbeeld waarin partijen over de schotten van
de verschillende domeinen heen duurzaam samenwerken, gebaseerd op inzichten uit data. Hoe
weet je dan wat het effect is van je handelen als je geen inzichten hebt? Wij leveren de techniek
om dat op zo’n manier te doen dat de privacy van de Achterhoekers gegarandeerd is.”

Kennisdeling
De werkgroep publiceerde over de ontwikkeling van GERDA samen met Population Health Data
NL drie publiek toegankelijke whitepapers: over de verschillende technische mogelijkheden voor
domeinoverstijgend data delen, over de wensen van gebruikers van een regionale
datawerkplaats en de inrichting van de governance van zo’n regionale datawerkplaats.

Webinar
Woensdag 31 mei 10:00 – 11:30 is een webinar met een demo over de werking van GERDA en
een uitleg over de inrichting van de governance. Meer informatie over dit webinar

Zie ook: https://populationhealthdata.nl/gerda-is-live/