|

Na onze winst Eo Wijersprijsvraag; aan de bak voor Achterhoeks toekomstlandschap

De Achterhoek deed als één van de vier regio’s mee in de prestigieuze Eo Wijers prijsvraag 2022/2023 om ons landschap klaar te stomen voor de verdere toekomst. En we wonnen! De ontwerpers achter het winnende plan ‘Aardkundig fundamentalisme’ hebben op diverse plekken het ontwerpplan van hun team toegelicht: bij onze Board en Achterhoek Raad, in de media (waaronder in het radioprogramma Vroege vogels van BNNVARA) en voor de Stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek (RPA). Het plan wordt verder uitgewerkt en benut om het maatschappelijk gesprek te voeren voor de richting van het toekomstig Achterhoeks landschap. Zodat we het landschap dat wij koesteren, goed door kunnen geven aan degenen die wij koesteren.

Voorzitter stuurgroep RPA, Emmeke Gosselink: “Om de Achterhoek die mooie, groene geluksregio te laten blijven die het nu is, leggen we meerdere ruimtelijke puzzels bij elkaar. De ontwerpen uit de Eo Wijersprijsvraag geven ons veel inspiratie en richting voor ons verhaal voor de toekomst, op het gebied van wonen, droogte en landbouwtransitie. Met het winnen van de prijs hebben we goud in handen om vanuit onze 3O-samenwerking te prikkelen, de goede keuzes te maken voor volgende generaties en anderen te inspireren.”

Lunchlezing 29 januari bij Ministerie BZK
Maandag 29 januari is de eerstvolgende gelegenheid om het verhaal van Aardkundig fundamentalisme te horen. Dan organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een lunchlezing van 11:45 – 13:00 uur in hun auditorium voor medewerkers van verschillende ministeries. Meer info via Rosa Stapel: rosa.stapel@eowijers.nl.

Aardkundig Fundamentalisme
Het winnende team ontwerpers introduceerde met hun inzending een vernieuwende manier van denken. Met zeven stappen en vergezichten laten zij een landschap zien dat in balans is, geheemd en geaard. Het team: “Aardkundig Fundamentalisme is een hulpmiddel om de schoonheid en draagkracht van het Achterhoekse landschap in te zien. Het geeft identiteit, brengt ons dichter bij de aarde en biedt perspectief op een landschap waar wij en ons nageslacht kunnen, willen en mogen wonen.” Alle informatie over onze deelname aan de Eo Wijersprijsvraag en georganiseerde bijeenkomsten staat op: Eo Wijers Prijsvraag – 8RHK ambassadeurs