|

Nieuwe Basiscijfers Jeugd UWV

De digitale dashboards van de Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV zijn 15 maart geüpdatet. Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt.
Ditmaal vernieuwden we de cijfers over mbo-vacatures, WW-instroom, kans op werk, kans op stage/leerbaan, studenten en gediplomeerden, gestarte stages en leerbanen, erkende leerbedrijven, geregistreerd werkzoekenden UWV.

De belangrijkste uitkomsten van de nieuwe Basiscijfers Jeugd zijn als volgt:

Aantal mbo-vacatures is met 31% toegenomen

  • Het aantal mbo-vacatures neemt toe. In de periode van januari tot en met september 2021 ontstonden ruim 525.700 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van 31 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder
  • Veruit de meeste vacatures zijn er binnen de beroepsgroep Gastvrijheid (94.200), Retail (80.900), Zorg (58.800), Commercie, internationale handel/groothandel (41.000), Transport en logistiek (39.800), Technische installaties en systemen (28.900) en Financiële diensten (24.900).
  • In absolute zin waren de grootste stijgingen te zien Gastvrijheid, Transport en logistiek, Zorg, Retail en Financiële diensten.

Instroom van jongeren in de WW is afgenomen met 53%

  • De instroom van jongeren in de WW is in 2021, vergeleken met 2020, afgenomen van 105.806 naar 49.828. Een afname van 53%.
  • De regio’s met de grootste afname zijn Groot Amsterdam (-62%), Holland Rijnland (-60%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-59%).
  • In Gorinchem (-45%), Midden-Limburg (-44%) en Rivierenland (-43%) is het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren het minst sterk afgenomen.

Aantal mbo-studenten in 2021/2022 gedaald tot ruim 501.530

  • In het huidige schooljaar 2021/2022 zijn er 501.530 mbo-studenten. Dat zijn 2.750 minder studenten dan in het vorige schooljaar. Dat is een afname van 0,5%, die geheel voor rekening komt van bol. Er zijn 6.500 minder bol-studenten dan in 2020/2021. Het aantal bbl-studenten neemt juist toe met 3.750.
  • Het aantal studenten op niveau 4 zit al enkele schooljaren in de lift. Ook in 2021/2022 neemt hun aantal toe, te weten met 1% ten opzichte van het vorige schooljaar. Niveau 4 blijft het vaakst voorkomen met ruim 269.100 studenten (exclusief dossierinschrijvingen). Bij de overige niveaus is sprake van een daling.

Bron: UWV