|

Ook in de Achterhoek een tekort aan leraren

In een groot aantal sectoren koelt de arbeidsmarkt af en is er minder sprake van krapte. In het onderwijs blijft het tekort echter toenemen, met name in het primair en voortgezet onderwijs en sinds enkele jaren ook in het middelbaar beroepsonderwijs. De omvang van het tekort kan verschillen per vak. Daarnaast zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals vergrijzing, onvoldoende instroom en uitval van startende leraren.

Overal in Gelderland krapte
Ondanks dat de totale arbeidsmarkt in 2023 iets afkoelt en de krapte licht afneemt, blijft de krapte in docentberoepen toenemen. Tot voor kort trof het lerarentekort vooral de Randstad, maar inmiddels hebben alle arbeidsmarktregio’s in Nederland ermee te maken. Het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) zijn al langere tijd bekend met de tekorten. Sinds 2022 neemt ook de krapte aan docenten in het mbo toe. De omvang van het tekort kan verschillend zijn per vak. Landelijk zijn er vooral tekorten aan docenten Nederlands, Duits en Frans en exacte vakken zoals informatica, wis-, natuur- en scheikunde. De gevolgen daarvan zijn voelbaar. Sommige scholen sturen klassen naar huis, gaan over op een 4-daagse schoolweek of geven bepaalde vakken niet meer.

Tekorten zullen verder oplopen
De tekorten in het primair en voortgezet onderwijs worden niet snel kleiner. Dat komt doordat er relatief veel 60-plussers werken: landelijk is maar liefst 13% van alle werknemers in het onderwijs 60 jaar of ouder. Dit aandeel is zelfs nog groter in de Achterhoek (15%), Rivierenland (15%) en Rijk van Nijmegen (14%). Laura Boers, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De huidige krapte in het onderwijs is aanzienlijk en wordt op dit moment nog verzacht door het aantal schoolgaande kinderen dat al enkele jaren daalt. Volgens de prognose gaat het aantal schoolgaande kinderen in de toekomst echter stijgen, waardoor de druk toeneemt. Dat heeft gevolgen voor het beroep van docent maar ook voor de toekomstige kwaliteiten van onze beroepsbevolking. Voldoende en goede leraren zijn van belang om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bewerkstelligen.”

Ontwikkelingen WW-uitkeringen Achterhoek
In de Achterhoek verstrekte UWV eind november 2023 nog 2.130 WW-uitkeringen. Dat zijn 41 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 224 meer dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 2,0% hoger dan een maand geleden en 11,8% hoger dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind november 2,9% hoger dan de maand daarvoor en 10,6% hoger dan een jaar geleden.

Lees meer:
Code rood: lerarentekort loopt verder op
Meer informatie over de arbeidsmarkt
Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland