Opbrengst bijeenkomst Kernenfoto

“Regionale visie met lokaal maatwerk, sloop, maar ook verduurzaming en herbestemming van vastgoed. Een overheid die vertrouwen heeft in initiatieven van inwoners en dus durft los te laten”. Dat waren grofweg de conclusies en aanbevelingen van twee regionale bijeenkomsten op 17 en 24 november. Er kwamen in totaal zo’n 300 mensen bijeen om zich te buigen over de belangrijkste thema’s van het project Kernenfoto’s en ideeën met elkaar uit te wisselen.

Workshops
Tijdens verschillende workshops gingen mensen met elkaar in gesprek over thema’s als detailhandel, aanpassen bestaande woningvoorraad, bewonersinitiatieven, leegstaand vastgoed, bereikbaarheid, kleine kernen en buitengebied en basisonderwijs. Daarnaast werd er ruimte geboden om ideeën voor een aanpak met elkaar te delen.

De opbrengst van de bijeenkomsten wordt gebruikt om richting te geven aan het keuzeproces op regionaal niveau en daarnaast om op lokaal niveau aan de slag te gaan met een aantal concrete ideeën.

Lees:

Bekijk ook onder de sfeerimpressie van de bijeenkomst op 24 november en een video die toont waar project Kernenfoto’s om draait: