|

Opijver krijg ruim een miljoen uit Europees fonds

Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver krijgt ruim een miljoen Euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met deze middelen is het ontbrekende puzzelstukje gevonden om het succesvolle project, dat eind 2020 is gestart, voort te zetten. Opijver is een samenwerkingsproject dat wordt gedragen door werkgevers, vakbonden, gemeenten, onderwijs en UWV.

Scholingsvouchers
Samen met bijdragen van 8RHK ambassadeurs, provincie Gelderland en regionale werkgevers, kunnen tot en met januari 2026 zo’n 1.200 scholingsvouchers worden uitgegeven. Inwoners uit de Achterhoek kunnen hiermee de kosten van een om- of bijscholingstraject financieren. Zo versterken ze hun positie op de arbeidsmarkt die volop in beweging is. Een baan voor het leven wordt onder invloed van automatisering, robotisering, kunstmatige intelligentie en globalisering steeds zeldzamer. Van werknemers en werkgevers wordt in toenemende verwacht dat ze wendbaar en weerbaar zijn. De scholingsvouchers zijn hiervoor een prima middel, bereikbaar voor iedereen.

Vooral omscholing naar zorg, techniek en onderwijs
Voorwaarde voor toekenning van de scholingsvoucher tot maximaal 2.500 euro is wel dat de scholing gericht is op een kansrijk beroep. Opijver heeft vanaf de start bijna 1.500 scholingsvouchers uitgegeven. Drie beroepsgroepen zijn samen goed voor bijna 1.000 vouchers, namelijk zorg, techniek en onderwijs. Wat verder opvalt is de diversiteit van de aanvragers, variërend van werknemers in loondienst, zzp’ers, werkzoekenden met een uitkering (WW, WIA, Wajong, ziektewet, bijstand) tot mensen zonder uitkering. 

Meer info: www.opijver.nl