Project aanmelden & Subsidie aanvragen

Met de Achterhoek Visie 2030 werken we samen aan de toekomst van de Achterhoek. Hebt u een goed projectidee om de Visie te reali­seren? Neem dan contact op met één van onze thematafelregisseurs.

Voor Smart werken & Innovatie is dat Esther Ruesen, voor Onderwijs & Arbeidsmarkt Caroline Termaat, voor Mobiliteit & Bereikbaarheid Daniël van der Donk, voor Circulaire economie & Energietransitie Aleid Diepeveen, voor Wonen & Vastgoed René Buiting en voor De Gezondste Regio Haiko Vink.

In deze afbeelding wordt schematisch weergegeven welke stappen je doorloopt vanuit een idee tot uiteindelijk uitvoering na goedkeuring van het dagelijks bestuur.

Wat gebeurt er na aanmelding van mijn projectidee?

Samen met de thematafelregisseur bespreekt u hoe uw idee verder gebracht kan worden en wat daarvoor nodig is. Als blijkt dat uw idee aansluit bij de Visie 2030, dan is de eerste stap om uw idee te ‘pitchen’ bij een van onze zes thematafels:

  • Smart werken & Innovatie
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Mobiliteit & Bereikbaarheid
  • Circulaire Economie & Energietransitie
  • Wonen & Vastgoed
  • De Gezondste Regio

Projectidee aanmelden en subsidie aanvragen

“Samen innoveren en versterken we de Achterhoek!”

Subsidiestromen

Investeren in de Achterhoek doen we samen. Een projectidee komt tot leven door samen plannen te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden. We blijven lobbyen en op zoek gaan naar nieuwe vormen van subsidiëring en cofinanciering.

Bekijk op deze pagina alle lopende projecten