Project vruchtbare Kringloop: duurzaamheidsslag

Door restproducten uit de landbouw te gebruiken voor bodemverbetering, kan die bodem gemakkelijker en sneller water opnemen en vasthouden, waardoor we minder kwetsbaar worden voor extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd wordt de bodem door die groenbemesting ook rijker aan waardevolle grondstoffen. En door gericht te bemesten op deze verbeterde bodemkwaliteit worden betere opbrengsten in de landbouw bereikt en treedt minder vervuiling op. Waterschap Rijn en IJssel, LTO-Noord, For Farmers Hendrix en Friesland Campina werken op deze manier samen om de Achterhoek weer wat duurzamer te maken.

De partijen zijn een project begonnen met 250 agrarische bedrijven. Voor alle deelnemers worden de komende weken mineralenkringlopen opgesteld met als doel efficiënter om te kunnen gaan met deze stoffen in hun bedrijfsvoering. Ook laten veehouders daarom de mest van hun bedrijf kwalitatief onderzoeken en gaan ze zich beter verdiepen in de samenstelling van de bodem. De bemestingsplannen worden daar zoveel mogelijk op afgestemd. Daarmee is een grote proeftuin van start gegaan, die straks mogelijk het begin blijkt te zijn geweest van een belangrijke duurzaamheidsslag in de landbouw en veehouderij.

Meer informatie bij Ingrid Canter Cremers