|

Provincie en arbeidsmarktregio’s pakken samen het arbeidstekort aan

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl er nog duizenden mensen langs de kant staan. Provincie Gelderland en de zes arbeidsmarktregio’s sluiten een Gelrepact om samen de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen en energie. Wie gaan die huizen bouwen? Wie plaatsen de zonnepanelen op het dak? We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken en iedereen meedoet.’

Stijgende arbeidstekorten

De tekorten op de Gelderse arbeidsmarkt nemen snel toe. In het 1e kwartaal van 2022 stonden er 5 vacatures open voor 1 werkzoekende (UWV). Dat is 3 keer zoveel dan een jaar daarvoor. Vooral in de techniek, bouw, onderwijs en zorg is een groeiend tekort aan goed opgeleide vakmensen. Tegelijkertijd verandert het werk snel, waardoor we moeten blijven investeren in scholing en ontwikkeling.

Leven Lang Ontwikkelen

Met het Gelrepact gaan de provincie en de arbeidsmarktregio’s nauwer samenwerken om sneller en beter de arbeidstekorten aan te pakken. De komende 2 jaar zet het Gelrepact in op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen.

Best Practices en Onderzoek

We stimuleren (boven) regionale best practices om werknemers om- en bij te scholen en om werkzoekenden, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een baan die bij hun past. We delen onze kennis en doen onderzoek naar de knelpunten op de arbeidsmarkt. Provincie Gelderland zet 3 miljoen euro voor de uitvoering van het Gelrepact.

Talent Beter Benutten

Peter Kerris: ‘Met het Gelrepact slaan we handen ineen om de arbeidstekorten terug te dringen. We delen kennis, leren van elkaars ervaringen en gaan het talent in de regio’s nog beter benutten. En er is heel veel talent in Gelderland!

Scholder an Scholder

Jorik Huizinga (voorzitter Arbeidsmarktregio Achterhoek en vice voorzitter thematafel onderwijs en arbeidsmarkt 8RHK): ‘We hebben vakmensen nodig en willen dat elk talent tot z’n recht komt. Met dit pact werken we daar in Gelderland samen aan. Een uitgelezen kans om van en met elkaar te leren. Scholder an scholder als een echte naober zouden we hier in de regio zeggen!’

Bekijk hier de film over het Gelrepact:

Film Gelrepact