Regio Achterhoek wil gedeputeerde krimp in Gelderland

‘Denk als één gebied en grijp op tijd in.’ Met die boodschap kwamen vijftig Achterhoekse bestuurders thuis na een werkbezoek in krimpregio Noordoost- Groningen op 12 en 13 februari. Het heeft hen gesterkt in de wil om alles op alles te zetten om de Achterhoek vitaal te houden.

Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van acht Achterhoekse gemeenten, heeft in 2014 intensief lobby gevoerd bij minister Blok om de krimpstatus te krijgen. De bestuurders waren vorige week twee dagen op werkbezoek in Noordoost-Groningen om met eigen ogen te zien hoe deze streek, al langer een krimpregio, omgaat met de ingrijpende gevolgen van bevolkingsdaling en wat de krimpstatus betekent. Het heeft Groningen miljoenen euro’s opgeleverd, iets dat de Achterhoek over enkele jaren waarschijnlijk ook kan zeggen.

Thijs van Beem, vicevoorzitter Regio Achterhoek: “De ervaringen in Delfzijl leren ons dat we als één gebied moeten denken. Pas dan kunnen we de krimp goed begeleiden, zodat we de Achterhoek leefbaar houden. De belangrijkste opgave daarbij is het draaiende houden van de economie. Die focus is door alle colleges onderkend. Er is een duidelijk ‘ja’ uitgesproken om hierin als één op te trekken.”

Gedeputeerde voor krimp in Groningen, Marianne Besselink, was heel duidelijk: “Doe het niet alleen, maar met alle partners en zeker ook met de provincie.” Deze boodschap neemt de Achterhoek mee, zegt van Beem. “We roepen de provincie op om na de verkiezingen van 18 maart een gedeputeerde krimp aan te stellen die samen met de partners in de regio aan de slag gaat. De Achterhoek en Gelderland kunnen zich dan aansluiten bij de andere krimpregio’s om van elkaar te leren en samen op te trekken naar het Rijk.”

Een andere boodschap die de Achterhoek meeneemt, is om voortvarend te handelden. In Groningen is duidelijk geworden dat de krimp enorme en kostbare gevolgen kan hebben als er te lang wordt uitgegaan van groei, die er uiteindelijk niet komt. Marianne Besselink: “Denk niet dat het zal meevallen, elk jaar dat je langer wacht met niets doen, wordt de opgave groter!”