Regio Deal Achterhoek werkt als vliegwiel voor de markt en vergroot de welvaart

Juli 2019 sloot de Achterhoek samen met provincie Gelderland als één van de eersten een Regio Deal met het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit investeerde € 20 miljoen, met daarbij de eis dat bedrag te verdubbelen als regio. Ruim een jaar verder en circa 40 projecten lopend, toont een tussentijdse evaluatie aan dat we goed draaien als regio. De projecten met Regio Deal ondersteuning, komen zelfs met 72% financiering vanuit samenwerkingspartners in de Achterhoek tot stand. Ruim boven de gevraagde verdubbeling dus. Koen Knufing, DGA Marku Bouw, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en vice-voorzitter Achterhoek Board: “Die hoge mate van investering door samenwerkingspartners in de regio zelf zegt iets over de betrokkenheid, dat we samen de druk voelen om te gaan voor een betere regio, in plaats van enkel het eigen belang.”

Versterking economie, leefomgeving en bestuurlijke slagkracht
De tussentijdse evaluatie werd gedaan in opdracht van de Board van 8RHK ambassadeurs, die ook stuurt op de inzet van het geld uit de Regio Deal. De samenhang en effectiviteit van de projecten die inmiddels met een Regio Deal bijdrage tot stand kwamen, blijkt groot. De projecten dienen allemaal meerdere doelen uit de Achterhoek Visie 2030. Richtend op een vergroting van de brede welvaart voor inwoners en bedrijven in onze regio. Enkele voorbeelden uit de 44 projecten zijn opzet van een Smart Business Centre als CIVON in Ulft, waar relevante sectoren en bedrijven samenwerken met het onderwijs aan innovatie en cross-overs. Tot het ontstaan van een Grensland college om meer mensen te behouden voor de regio én nieuwe werknemers voor de regio te werven. Of het project Kunstmestvrije Achterhoek voor verduurzaming van de landbouwsector.

Complimenten vanuit het Rijk
Als regio zijn we een serieuze gesprekpartner geworden van meerdere ministeries. Het Rijk complimenteert ons voor hoe de projecten zijn weggezet en gefinancierd. De Regio Deal Achterhoek is concreter in de uitvoering dan andere Regio Deals in het land.  “Er is een stevige ondergrond om op verder te bouwen. Financiering uit de Regio Deal is mogelijk t/m 2024, we kijken natuurlijk verder vooruit als regio.” Aldus Ted Kok, Boardlid van 8RHK ambassadeurs en wethouder in gemeente Aalten.

Behandeld in de Achterhoek Raad
Maandagavond 7 december werden in de vergadering van de Achterhoek Raad de positieve uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de Regio Deal gepresenteerd. Deze evaluatie geeft sturingsinformatie voor de Achterhoek Board en beantwoordt de vraag ‘zitten we op de goede weg, met z’n allen (ondernemers, organisaties en overheden)?’. Eerder stemde de Achterhoek Raad in met het plan van aanpak voor een andere evaluatie, namelijk die van de nieuw ingerichte regionale samenwerking sinds september 2018: bestaande uit de Achterhoek Raad, Achterhoek Board en zes thematafels. Daaruit moet blijken of de nieuwe organisatie haar werk doet voor een sterkere regio op ruimtelijk en economisch gebied. De resultaten volgen in 2021. Op 7 december zijn vier leden vanuit de Achterhoek Raad benoemd als lid van de begeleidingscommissie. Bovendien stond het concept Uitvoeringsplan voor 2021 van 8RHK ambassadeurs op de agenda. De vaststelling van dit plan is een bevoegdheid van de Achterhoek Raad en is een uitwerking van de Achterhoek Visie 2030, waar de Achterhoek Raad in april 2019 mee instemde. Twee moties en een amendement werden ingetrokken omdat er toezeggingen werden gedaan door de Board. Eén amendement en één motie haalden geen meerderheid na stemming. Het Concept Uitvoeringsplan 2021 is in ruime meerderheid aangenomen met 135 stemmen voor en 21 stemmen onthouding van Lokaal Belang Oude IJsselstreek, Gemeentebelangen Berkelland en Gemeentebelangen Bronckhorst.