‘Slimme huizen’ maken wonen veiliger voor ouderen

Leefsamen Achterhoek is een project om het langer thuis wonen veilig en verantwoord te laten verlopen en de samenredzaamheid te versterken. De slimme sensoren alarmeren het sociale netwerk van een oudere bij een noodgeval, zoals een brand. Het is een nieuwe variant van naoberschap waarmee de formele zorg deels wordt ontlast. Voor het eerst wordt in Nederland op deze schaal de techniek met behulp van buren ingezet.

In 2019 zijn duizend woningen voorzien van ‘slimme sensoren’ van Leefsamen Achterhoek. Begin 2020 komen daar minimaal 375 huizen bij met ondersteuning van Achterhoek ambassadeurs. Ruim de helft van deze woningen wordt bovendien in kaart gebracht met een thuisscan.

Succesvol project

Het project ‘Leefsamen Achterhoek’kreeg de tweede plek bij de ‘European Fire Safety Award 2019’. Dit werd op 18 november bekendgemaakt in het Europees Parlement in Brussel. Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst was bij deze uitreiking aanwezig. De jury waardeert het Achterhoekse initiatief, omdat het inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en omdat het concept makkelijk is toe te passen in andere landen. Begin 2019  ontving het project al de Gouden Rookmelder Award van Brandweer Nederland en de brandwondenstichting.

De deelnemers van Leefsamen zijn erg blij met de hulp uit hun directe omgeving. Een 83-jarige Winterswijkse: “Bij mij werd een beginnende brand snel ontdekt. Mijn buurman schoot direct te hulp en heeft erger voorkomen. Zonder die slimme rookmelders had ik het waarschijnlijk niet naverteld.”

 Thuisscan

Als onderdeel van een renovatieplan in Drempt ondersteunt Zlimthuis momenteel al huurders van Sité woondiensten met levensloopbestendige oplossingen in hun woning. Hiervoor wordt de ‘Zlimthuis Thuisscan’ ingezet in combinatie met een ‘Basispakket Duurzaam thuis’, voorzien van praktische oplossingen. De thuisscan is een persoonlijk gesprek aan huis, waarbij ook de woning wordt opgenomen door een Zlimthuis-expert.

Zlimthuis bereidt met één van de grotere woningbouworganisaties een project voor waarbij zij voor ogen hebben om de slimme sensoren en de thuisscan gecombineerd uit te voeren. Zo ontstaat er op een efficiënte manier direct vergroting van de woonveiligheid én is er advies op maat voor levensloopbestendige toevoegingen. Daarnaast voorziet het de corporatie in essentiële data die inzichten geven in de (levensloopbestendige) staat van de woningvoorraad.

Samenwerkingsverband

De projecten zijn een samenwerking van de Achterhoekse gemeenten, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland, Akkedeer, Stage.nu, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.