Circulaire economie en Energietransitie – schone regio

HomeSmart Economy / Smart LivingCirculaire economie en Energietransitie – schone regio

Doel
De Achterhoek is energieneutraal in 2030: we wekken evenveel energie op als we verbruiken en circulair in 2050: producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. “Reduce, Reuse & Recycle”

Werkwijze
De thematafel bedenkt nieuwe projecten en beoordeelt initiatieven. Er zijn cross-overs met de thematafels Wonen en Vastgoed, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Onderwijs en Arbeidsmarkt en Smart Werken en Innovatie en Gezondste Regio.

Pijlers:
1) Energietransitie
Van fossiele brandstoffen overstappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie en biogas (Klimaatakkoord van Parijs).

Project: Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek

2) Circulair ondernemen
Ondernemen/organiseren met een kringloop van grondstoffen, zo min mogelijk energieverbruik en zonder afval. Met een slimme strategie, onderscheidend profiel, nieuwe verdienmodellen, meer omzet en winst.

Project: Achterhoek onderneemt duurzaam en Toekomstbestendig ondernemen

Project: Circulair ondernemen
Bedrijvenparken worden efficiënt functionerende ecosystemen. Drie bedrijvenparken starten in 2019 en zijn uiterlijk in 2030 zelfvoorzienend. Ook gemeenten en onderwijs zijn betrokken

3) Kringlooplandbouw
Op weg naar een vitale agrarische sector in een leefbaar landschap met aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Project: Kunstmestvrije Achterhoek
Sluiten van de mestkringloop. Waardevolle nutriënten gaan niet verloren, energiebesparing, minder CO2-uitstoot en minder kosten voor de boer.

4) Duurzaam vastgoed
De Achterhoek streeft naar levensloopbestendige woningen en vastgoed met een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik. (De Thematafel Wonen en Vastgoed is hiervoor eerst verantwoordelijke.)

Project: Energieloket
Duurzaam en levensloopbestendig maken van vastgoed, verbeteren leefomgeving, stimuleren innovaties, versterken economie. Zie https://verduursaamenergieloket.nl/

Meedenken

Wilt u meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijgt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over diverse onderwerpen. De uitkomsten van deze onderzoeken nemen we mee in onze plannen.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl . Uw mening telt!

Meer informatie

Alle lopende projecten vindt u hier
Meer weten over wat de bestuurders van bedrijven, organisaties en gemeenten aan deze tafel met elkaar bespreken? Na afloop van iedere bijeenkomst geven we in korte films een terugblik.
Of neem contact op met programmaregisseur Joke Emaus  +31 6 52 33 75 66 

Subsidie aanvraag
Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het aanvraagformulier in.

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Klik hier voor de deelnemers  van de Thematafel Circulaire economie & Energietransitie.

Nieuwste nieuwsbrief
Nieuwsbrief juli 2020

Oudere nieuwsbrief
Nieuwsbrief juni 2020
Nieuwsbrief april 2020