Snelle subsidie voor grensoverschrijdende activiteiten

Het INTERREG V-project “Kaderproject prioriteit II voor het EUREGIO-gebied” maakt het voor organisaties nog makkelijker om subsidie tot € 25.000,– te krijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen, ontwikkelingsmaatschappijen en gemeenten bijdrages aanvragen voor Duits-Nederlandse ontmoetingsactiviteiten en voor intensieve samenwerkingstrajecten op het gebied van MKB, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie. Doelstelling is om door kennismaking en samenwerking de barrièrewerking van de grens te verminderen.

Aanvraag voor het organiseren van grensoverschrijdende ontmoetingen (max. € 1.000,- subsidie bij max. €2.000,- aan grensoverschrijdende kosten)
Meer informatie

Aanvraag voor meer intensieve en langdurige samenwerking op het gebied van MKB, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie (van €1001,- tot max. € 25.000,- subsidie bij minimaal € 2.002,- tot max. € 50.000,- aan kosten)
Meer informatie

Extra mogelijkheid op het gebied van arbeidsmarkt (bijdrages tot € 10.000 bij kosten tot € 10.000 euro)
Met  Het INTERREG V-project “UNLOCK: personeel over de grens!” is bedoeld om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt transparanter en beter toegankelijk te maken, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf en vakkrachten.
Wilt u subsidies aanvragen die betrekking hebben op het stimuleren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Linda Blom.

Extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB
Met het INTERREG V-project “Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI)” wordt beoogd kleine en middelgrote toeristische ondernemingen in het EUREGIO-gebied te ondersteunen bij het vergroten van het aantal gasten uit het buurland en het bereiken van de gewenste doelgroep. Behoort u tot het toeristisch MKB en bent u op zoek naar subsidies? Dan verwijzen wij door naar de website.

Zie ook www.euregio.eu/nl/subsidies