| |

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Bijvoorbeeld Ilse Saris uit Winterswijk (NSC, plaats 23)

Wat is uw mooiste ervaring ooit in de Achterhoek?
In de Achterhoek mogen we trots zijn op de vele tradities. Ik kom zelf uit Winterswijk, waar jaarlijks het Volksfeest wordt gehouden. Naast het traditionele bloemencorso zorgen de vele Winterswijkse muziekverenigingen voor een vrolijke noot. Deze muziekverenigingen zijn belangrijk in onze cultuur en het dorp. De muziekverenigingen zorgen er het hele jaar voor dat muzikanten van jong tot oud, van beginner tot ervaren, wekelijks muziek kunnen maken. Naast de muzikaliteit is er veel ruimte voor gezelligheid. Van onschatbare waarde!

Welke Achterhoekse kwaliteit mag wel wat meer te zien/ te horen/ te voelen zijn in Den Haag?
Het naoberschap! Een mooi voorbeeld hiervan is Achterhoek in Beweging, waar ik een trotse ambassadeur van mag zijn. Juist door deze samenwerking van gemeenten, zorgpartijen, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport wordt de Achterhoek letterlijk in beweging gezet. De kracht van bewegen èn een gezonde leefstijl, met sport als middel.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
Er is een omslag nodig in ons zorgsysteem, hierbij ligt een belangrijke sleutel bij preventie en werken aan bestaanszekerheid. Gezond zijn is namelijk veel meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is ook goed in je vel zitten, het leven aankunnen en het hebben van sociale contacten. Ik vind het ook belangrijk dat de zorg beschikbaar en toegankelijk is, voor iedereen in de regio, ongeacht inkomen of opleiding. De menselijke maat moet terug in de zorg, door de bureaucratie rigoureus te verminderen en door meer te vertrouwen op artsen en verpleegkundigen. De niet-complexe ziekenhuiszorg, zoals de meeste spoedeisende hulp, verloskunde en poliklinieken, kunnen het meest doelmatig op regionale schaal worden georganiseerd. Ik zet me in voor het behoud van streekziekenhuizen.