| | |

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Bijvoorbeeld Lisa Westerveld (GL/PvdA, plaats 5)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De streekproducten die worden gemaakt: van speciaalbiertjes tot de maakindustrie. Daar mogen we echt trots op zijn in de Achterhoek.

 Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
Ik ben opgegroeid in de Achterhoek en weet dus als geen ander wat het belang is van goede voorzieningenrechter het platteland leefbaar te houden: openbaar vervoer, onderwijs en zorg. Daarvoor zet ik me afgelopen jaren al in, en dat blijf ik doen.

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
Wat me iedere keer weer opvalt en in dit rapport ook naar voren komt is de ongelijke verdeling van aandacht en van middelen. Wat ik meeneem is dat er meer geïnvesteerd moet worden in regio’s zoals de Achterhoek, omdat het rendeert. Kijk naar voldoende middelen om te voorkomen dat scholen met een dalend leerlingaantal verdwijnen en nieuwe gezinnen zich niet meer vestigen in de Achterhoek. Investeren in sport en cultuur, om mensen mentaal gezond te houden, investeren in zorg zodat mensen langer gezond blijven.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
Zorg (óók jeugdzorg en GGZ), voldoende goed onderwijs, sport en cultuur. Want dat waren afgelopen jaren mijn portefeuilles. En daarin heb ik áltijd aandacht gehad voor regio’s als de Achterhoek.