| |

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Bijvoorbeeld Judith Tielen (VVD, plaats 15)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De Achterhoek is een slimme, gezonde en ondernemende regio, vol talenten en goede ideeën voor onder andere slimme gezondheidszorg. Ik wil me daarom inzetten op het ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap, onderwijs en een goede toegankelijke gezondheidszorg.

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
De Achterhoek is niet alleen een heel mooie regio, er is veel slimme industrie en er zijn mooie banen. Maar de Achterhoek kent ook problemen, zoals veel vergrijzing en tekorten aan zorgmedewerkers. Ik wil de komende periode zorgen dat de Achterhoek in beeld blijft als het gaat om de landelijke debatten, door het noemen van mooie initiatieven op het gebied van gezondheidszorg en ondernemerschap. Daarnaast wil ik alle belemmeringen die de Achterhoek in de weg staan om voorbeeldregio te blijven, helpen weg te nemen. Of het nou gaat over ondernemerschap of gezondheidszorg.

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
Kwaliteit van leven staat voor mij voorop, met daarbij aandacht en stimulans voor goede, slimme en toegankelijke gezondheidszorg.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
Voor mij is gezondheid en gezondheidszorg het belangrijkste aandachtsgebied. Vergrijzing dus. Waarbij slimme technologie goed bij kan dragen aan mooi werk in de gezondheidszorg, toegankelijke zorg dichtbij en plezierig passend wonen voor ouderen.