|

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Zoals Derk Jan Eppink (BBB, plaats 25)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De Achterhoek heeft veel te bieden. Naast traditioneel de agrarische sector, ook het snel opkomende toerisme en het MKB dat sterk in de streek is geworteld. De Achterhoek moet zich met wat meer zelfvertrouwen verkopen, ook in Den Haag. Jezelf op de kaart zetten betekent dat je de eigen bescheidenheid moet overwinnen. 

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
Bij het Kabinet plannen en wetgeving in het achterhoofd houden: wat betekent dit voor de Achterhoek? Den Haag plant eenheidsworst. Wat erbuiten valt, wordt snel vergeten. Door zichtbaarheid moet je ervoor zorgen dat je erbij betrokken wordt. Daarop moet je anticiperen.    

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
Het rapport ‘Elke Regio Telt’ komt voort uit de motie-Eppink van 2-12-2021, die het kabinet oproept te onderzoeken hoe publieke basisvoorzieningen op het platteland gewaarborgd kunnen worden. De motie kreeg Kamerbrede steun en werd een instructie aan het kabinet om met een rapport te komen. Dat werd ‘Elke Regio Telt’. Ik ben blij dat de motie, als klein zaadje, het thema op de kaart heeft gezet en kijk nu vooral hoe het waarborgen van basisvoorzieningen gestalte moet krijgen.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
Ik zou beginnen met stikstof. Dat treft landbouw, woningbouw en bedrijfsleven. BBB heeft een Initiatiefnota gemaakt waarin oplossingen worden aangedragen. Die zullen bij de formatie op tafel komen. Minister Adema van Landbouw heeft al toegegeven dat het huidige stikstofbeleid faalt omdat het een ‘modelwerkelijkheid’ voorschotelt. Met een oplossing voor het stikstofprobleem vangen we vele vliegen in één klap, want Nederland wordt daardoor van het slot gehaald. 
Ten aanzien van publieke sociale diensten moeten we eerst kijken naar medische voorzieningen en onderwijs. Als die in een gebied ontbreken, trekken jongere mensen weg en investeert het MKB er niet. Verschraling en vergrijzing slaan toe. Ik zou voorstellen: een bonus voor artsen die naar het platteland willen komen en een speciaal (fiscaal) tarief voor MKB in de regio.