| | |

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Zoals Hans Boerwinkel uit Doetinchem (SP, plaats 13)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De Achterhoek is een van de mooiste regio’s van Nederland, waar we natuurschoon combineren met fantastische innovatieve maakindustrie. Het is goed om bij iedere gelegenheid de schoonheid van Achterhoek te benadrukken. En daarnaast duidelijk maken dat we hier misschien rustig en bescheiden zijn, maar de rest van het land heel veel te bieden hebben, ook vanuit de vele mooie bedrijven.

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
In het verkiezingsprogramma van de SP staan belangrijke dingen als een goed fijnmazig OV, zorg dicht bij huis, maar ook maatregelen om te zorgen dat het MKB in de grensstreken, zoals de Achterhoek, geholpen worden door bijvoorbeeld de accijnzen niet verder te verhogen.  

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
Wij respecteren dat er regionale, sociale en culturele verschillen zijn binnen ons land, maar willen de economische verschillen en de verschillen in voorzieningen verkleinen. De overheid geeft hier invulling aan door een regionaal spreidingsbeleid van overheidsinstanties en een nieuwe industriepolitiek. Lokale bestuurders krijgen ook meer ruimte om eigen beleid te maken voor de aanpak van lokale problemen. Ook het oprichten van een Provinciale Energiemaatschappij en een Provinciale Vervoersmaatschappij helpen bij het tegengaan van verschraling in de Achterhoek, en ook in andere regio’s. Het moet niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan, voorzieningen zijn overal even belangrijk.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
Ik zou me als eerste inzetten op het behoud of herstel van volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek, in Winterswijk, Zutphen en Doetinchem. Daarnaast het mogelijk maken van zorgbuurthuizen in iedere plaats en wijk, zodat mensen in eigen buurt oud kunnen worden en de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Wat ook niet kan wachten is het realiseren van veel meer betaalbare woningen.