Thema’s / Wonen & Vastgoed

Wonen & Vastgoed

Doel

De Achterhoek Visie 2030 stelt dat in 2030 de woningmarkt in kwantitatief en kwalitatief opzicht toekomstbestendig en in evenwicht is. Hoofddoelstelling is om de waardering van de leefbaarheid door de inwoners van de regio minimaal op het huidige gemiddelde van 8,0 te houden.

Werkwijze

Ons programma staat beschreven in de Regionale Woonagenda 2030 en bestaat uit vier thema’s:

 • Vergroten woningvoorraad en versnelling productie
  Onze ambitie is om onze woningvoorraad versneld flink uit te breiden naar 11.500 extra woningen in de Achterhoek. Gemeenten, Provincie en het Rijk maakten in de Regionale Woondeal afspraken om tot en met 2030 in ieder geval 8.390 woningen uit het geambieerde doel van 11.500 woningen te bouwen in de Achterhoek.
  Vanaf 2025 worden zoveel mogelijk hergebruikte of biobased grondstoffen gebruikt bij de woningbouw.
 • Investeren in kwaliteit bestaande woningvoorraad
  Zoveel mogelijk woningen willen we kwalitatief en energetisch verbeteren. Met verbeteren bedoelen we verduurzamen, levensloopbestendig maken en/of herstructurering. We zetten in op de nog te verbeteren corporatie voorraad en de particuliere eigenaren die wil investeren in het verbeteren van de woning.
 • De Achterhoek, een plek voor iedereen
  Komende jaren investeren we fors in een toename van betaalbare woningen. Samen staan we aan de lat om de extra vraag van jonge huishoudens, starters, ouderen, arbeidskrachten en aandachtsgroepen te kunnen beantwoorden. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de ambities van het Rijk om tot en met 2030 twee derde van de nieuwbouw in het betaalbare segment toe te voegen. Voor inwoners die naast een thuis ook behoefte hebben aan zorg en ondersteuning, zien we veel kansen in woonvormen tussen ‘thuis en het verpleeghuis’: aanleunwoningen, serviceflats, hofjes en woonzorgboerderijen.
 • Wonen als integrale gebiedsopgave
  Vanuit ons woonbeleid gaan we de komende jaren de slag maken naar integraal denken en werken. Op deze manier kunnen we krachten bundelen en processen en investeringen verbinden.

We meten onze voortgang en de ontwikkelingen in de woningmarkt via de Woon- en Vastgoedmonitor als onderdeel van de Achterhoek Monitor.

Innovaties

Klik hier voor alle lopende innovaties van Wonen & Vastgoed.

Zelf een project indienen?

Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je innovatie binnen de Achterhoek Visie 2030 past.
Of doe direct een aanvraag voor subsidie.

Meer informatie

Meer weten over wat bestuurders van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de thematafel met elkaar bespreken? Neem dan contact op met programmaregisseur René Buiting.

Nieuwsbrieven

Meedenken

Wil je meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijg je een uitnodiging om vragen over diverse onderwerpen te beantwoorden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor ons belangrijke informatie. Deze wordt meegenomen in onze plannen.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl. Jouw mening telt!

Projecten rondom dit thema

Uuthuuskes

Tijdelijke kleine flexwoningen, de zogenoemde Uuthuuskes, dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt.
Lees meer Uuthuuskes

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.

Deelnemers aan deze thematafel

Voorzitter

Portretfoto van Arjen van Gijssel

Arjen van Gijssel

Voorzitter thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Berkelland
arjen.vangijssel@gemeenteberkelland.nl

Programmaregisseur

René Buiting

Programmaregisseur Wonen & Vastgoed
r.buiting@8rhk.nl
Tel. 06 39 83 92 64

Programmamedewerker

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed
w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02


Anita de Jong

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en accounthouder Provincie Gelderland
a.de.jong@gelderland.nl

Portretfoto van Arjen van Gijssel

Arjen van Gijssel

Voorzitter thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Berkelland
arjen.vangijssel@gemeenteberkelland.nl

Bart Porskamp

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafels Circulaire Economie & Energietransitie en Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Oost Gelre
b.porskamp@oostgelre.nl

Bas Hommelink

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur/chief of happiness BINX Smartility
b.hommelink@bi-smart.nl

Ben Groot Roessink

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur Ten Hag Makelaars
b.grootroessink@tenhag.nl

Dirk Vreugdenhil

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en gedeputeerde Provincie Gelderland
d.vreugdenhil@gelderland.nl

Emmeke Gosselink

Lid Achterhoek Board, vz Stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek (RPA), Achterhoek Monitor, lid thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Bronckhorst
e.gosselink@bronckhorst.nl

Gerard Nijland

Lid thematafels Smart werken & Innovatie en Wonen & Vastgoed, wethouder Montferland
secretariaat@montferland.info

Hanke Struik

Vicevoorzitter thematafel Wonen & Vastgoed en directeur-bestuurder Prowonen
hanke.struik@prowonen.nl

Hans van de Guchte

Lid thematafel Wonen & Vastgoed, directievoorzitter Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en bestuurslid VNO-NCW
hans.van.de.guchte@rabobank.nl

Ingrid Lambregts

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Doetinchem
i.lambregts@doetinchem.nl

Leon Buiting

Lid thematafel Wonen & Vastgoed, directeur De Woonplaats

Maarten van Oostveen

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur Agem
maarten.van.oostveen@agem.nl

Marleen Mokkink

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur Van Wijnen
m.mokkink@vanwijnen.nl

René Buiting

Programmaregisseur Wonen & Vastgoed
r.buiting@8rhk.nl

Ria Vreman

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en bestuurslid Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
m.vreman@hetnet.nl

Rob Spikker

Lid thematafel Wonen & Vastgoed, directeur Spikker Bouw en voorzitter Bouwend Nederland Achterhoek
rob@spikkerbouw.nl

Sandra Metaal

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder gemeente Winterswijk
smetaal@winterswijk.nl

Ted Kok

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Wonen & Vastgoed, agendalid thematafel Smart werken & Innovatie en wethouder Aalten
t.kok@aalten.nl

Wendy Verlaan

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur/bestuurder Rabobank
Wendy.verlaan@rabobank.nl

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed
w.tel@8rhk.nl