Twee winnaars People-to-People-EUREGIO-prijs

De People-to-People-EUREGIO-prijs kende dit jaar maar liefst twee winnaars. De EUREGIO verleende deze prijs tijdens de jaarlijkse vergadering van haar Algemeen Bestuur dit keer generatieoverstijgend aan Freek Diersen uit Dinxperlo en aan leerlingen van de Groenlose scholengemeenschap Marianum.

EUREGIO-Raadslid Freek Diersen zet zich al sinds vele jaren met grote bevlogenheid in voor de Nederlands-Duitse vriendschap. Op de meest uiteenlopende onderwerpen gaat hij de grensoverschrijdende dialoog aan en dat op een constructieve manier, altijd met de blik gericht op de toekomst, echter zonder daarbij te vergeten dat uit de Nederlands-Duitse historie vele lessen, juist ook voor de toekomst, getrokken kunnen worden. “Freek Diersen plaatst actuele thema’s rond de grensoverschrijdende samenwerking voor het voetlicht en mede door zijn netwerkactiviteiten kunnen uit deze thema’s INTERREG-projecten, zoals “Spreek je buurtaal”, “PREpare” en “KRAKE”, ontstaan”, zo verwoordde Joost van Oostrum, plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen Bestuur van de EUREGIO, het in zijn lofrede.

Blik gericht op de toekomst
De People-to-People-EUREGIO-prijs ging dit jaar ook naar de leerlingen van HAVO 5 van de Scholengemeenschap Marianum uit Groenlo. Zij hebben zich in het afgelopen jaar naar aanleiding van het jubileum “250 jaar grens” tussen Westfalen en de Achterhoek beziggehouden met de Nederlands-Duitse identiteit en met een toekomstvisie voor de grensregio. Mede namens haar medeleerlingen stelde Naomi Dibbets het als volgt: “Wanneer het ons in onze grensregio lukt als een groot voetbalteam op te treden, dan zijn wij een succesvol voorbeeld voor Europa”. Buurtaal in het jaar 2040? De leerlingen van het Marianum gaan ervan uit dat het dan vanzelfsprekend is dat Nederlanders ook Duits en Duitsers ook Nederlands spreken.

De EUREGIO reikt de People-to-People-EUREGIO-prijs in 2017 alweer voor de negende keer uit. Vorig jaar werd deze toegekend aan het grensoverschrijdende politieteam (GPT).

Bron: EUREGIO
Foto: De People-to-People-EUREGIO-prijs 2017 werd uitgereikt aan Freek Diersen en aan scholieren van de Scholengemeenschap Marianum uit Groenlo. Fotograaf: C. van der Meij