Tweede Kamerlid Bisschop: “Meer focus op maatwerk nodig voor de regio”

Net als in de rest van Nederland nemen ook in de Achterhoek problemen op de arbeidsmarkt en krapte op de woningmarkt toe. Uit recent onderzoek blijkt dat we jaarlijks 1.500- 2.000 arbeidskrachten tekortkomen, een verhoudingsgewijs groter tekort dan gemiddeld in Nederland. Dit betreft vooral jongeren en hogeropgeleiden. En juist de groep jongeren kan moeilijk aan een starterswoning komen. Voor Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) reden voor een werkbezoek aan Reesink Production B.V. in de gemeente Bronckhorst.

“Dan kom je hier en zie je de maatschappelijke betekenis”
Bisschop: “Wat voor mij de winst was van vandaag, is de focus op maatwerk voor de regio. Dat heeft met de arbeidsmarkt te maken, met voorzieningen, met leefbaarheid in de dorpen. Theoretisch weet je sommige dingen al, maar dan kom je hier en dan zie je wat een maatschappelijke betekenis een bedrijf al heeft voor de lokale omgeving. Dat maatwerk, daar zal ik me met vreugde hard voor maken in de Tweede Kamer.”

Complexe puzzel in de Achterhoek
Tijdens een rondleiding door het bedrijf dat gespecialiseerd is in landbouwmachines ging het gesprek over werkgelegenheid en hoe dit verband houdt met wonen en leefbaarheid in de regio. Emmeke Gosselink (lid Achterhoek Board, wethouder gemeente Bronckhorst): “Je hoort het ook van medewerkers hier. Het is als starter heel lastig om de woningmarkt op te komen. Wij willen in het belang van leefbaarheid in de regio eigenlijk in alle kernen woningen toevoegen. We zien hier heel veel jongeren opgegroeid op het platteland die zo willen blijven wonen maar waarvoor geen aanbod is. Die complexe puzzel maken we hier, maar dat is lastig in het Rijksbeleid te plotten.” 

“Niet alleen de boer vertrekt, ook 120 toeleveranciers”
Rens Veeneman, directeur van Reesink Production: “En als de landbouw gehalveerd wordt vanwege stikstof, dan gaat ook veel toeleverende werkgelegenheid weg. Dat zal ons ook zeker raken en ook veel andere bedrijven.” Arjen van Gijssel (voorzitter Thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder gemeente Berkelland) vult aan: “Dus dan is het niet alleen de boer die vertrekt, maar ook 120 man aan toeleveranciers.”

“Fijnmazige woningbouw is wat we nastreven”
De Achterhoek wil woningen bijbouwen, zonder de unieke identiteit van de regio te verliezen: behoud van groen, gevoel van ruimte, bouwen in en om de kernen en dichtbij werkgelegenheid. De ruimtelijke puzzel in de Achterhoek kent vele opgaven, waardoor woningbouw anders vormgegeven moet worden dan in ‘vinexgedachten’. Van Gijssel (voorzitter Thematafel Wonen & Vastgoed, wethouder Berkelland): “8000 woningen erbij is wat wij nu aan strategie hebben en onze ambitie is met 11.500 nog groter. We willen niet alleen uitleglocaties bij de grote kernen. Nee, ook juist de kleine kernen levendig houden. Fijnmazige woningbouw is wat we nastreven. Met name voor starters en senioren. En dan loop je aan tegen fondsen die grote getallen per gemeente vragen.”

“Benader de Achterhoek als één gebied of gemeente”
Henk Bulten (wethouder gemeente Doetinchem): “Als je kijkt naar een gemeente Doetinchem, daar kan je best volume creëren. Als je kijkt naar sociale woningbouw creëren we op dit moment 20-30% aanbod zoals Hugo de Jonge graag wil. Maar dan zuigen we ook de regio leeg, omdat jongeren de goedkope woning kiezen maar eigenlijk niet uit de dorpskern weg willen. Dus kijk naar de aantallen, kijk naar de Achterhoekse situatie en benader dat als één gebied of gemeente.” Gosselink: “Wonen is soms ook een middel om in leefbaarheid en arbeidsmarkt te kunnen voorzien, de handjes die hier op de werkvloer nodig zijn. Als wij jonge gezinnen met nieuw woningaanbod kunnen trekken, dan doen we het goed.”