|

Tweede Kamerlid Joba van den Berg: “Deze Achterhoekse pilot laat zien hoe je curatieve zorgkosten omlaag kunt halen”

Vrijdag 9 juni bracht Tweede Kamerlid Joba van den Berg een werkbezoek aan de Zorgcorporatie Mariënvelde in de gemeente Oost Gelre. De corporatie is een paar jaar geleden ontstaan, nadat dorpsinwoners het initiatief namen om zo goed en lang mogelijk met elkaar in het dorp te kunnen leven. Hiervoor zijn ze zelf aan de slag gegaan met het vormgeven van zorg, wonen en welzijn voor het 900 inwoners tellende dorp. Van den Berg: “Heel veel wordt in Nederland met gillend dure curatieve zorg opgelost, het is belangrijk om met dit soort modellen aan te tonen dat hier minder mensen gebruik van hoeven maken. Als ik straks in de Kamer kom, kan ik zeggen: In de Achterhoek loopt een pilot in Mariënvelde waar je ziet dat door meer te investeren in welzijn, met een brede blik op gezondheid en weerbaarheid, er minder kosten zijn voor de curatieve zorg.”

“Als het hier in de Achterhoek niet lukt, lukt het nergens”
Wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre trapt het werkbezoek af met de regionale visie op gezondheid. Om de omslag naar gezondheid en preventie te kunnen maken, pleit hij ervoor om af te stappen van de focus in de zorg op het individu: “Gezondheid en geluk vragen om een samenleving, met de nadruk op samen. Daar zijn we als gemeenten en zorgpartners in de regio al heel lang mee bezig. In de Achterhoek staan we inhoudelijk op voorsprong, maar de systeemwereld, zowel wetgeving als geldstromen, werkt belemmerend. Maar we gaan er zeker komen hier. Ik durf daarbij te stellen: als het hier in de Achterhoek niet lukt, lukt het nergens.”

Effecten en cijfers zichtbaar maken
Toch loopt ook Zorgcorporatie Mariënvelde tegen belemmeringen van wet- en regelgeving aan, omdat middelen altijd geoormerkt zijn. Nu worden ze vanuit de WMO en de gemeenten gefinancierd, maar dat geeft een vertekend beeld op de cijfers. En juist die cijfers zijn tegenwoordig steeds belangrijker voor het maken van beleidskeuzen. Het zichtbaar maken van de effecten is belangrijk, anders is het lastig voor financiers om in te stappen. Fleur Wieggers van Zorgcorporatie Mariënvelde: “Het probleem is dan dat door de huidige wet- en regelgeving wij minder inzichtelijk kunnen maken wat de effecten en resultaten zijn. We werken daarom nu met reflexieve monitoring. Maar ons doel, onze droom, is dat we hier een green field kunnen zijn, waarin alle wetgeving een duit in het zakje doen, zodat we zelf kunnen kijken wat nodig is voor welke inwoner.”

“Populatiebekostiging in de acute zorg”
Renée Wilke, bestuurder van Sensire: “Ook het kavelmodel gaat erover dat we al die schotten in ons zorgsysteem kunnen ondervangen met een populatiebekostiging. En daar zit nog wel een enorme worsteling, de wil is er bij alle partijen maar het inpassen is echt nog een vraagstuk”. Joba van den Berg geeft als belangrijkste zorgpunt mee om “de prikkel erin houden voor efficiency en innovatie, dat is de zoektocht. Maar ik ben in ieder geval voorstander om de acute zorg in ziekenhuizen vanuit populatiebekostiging te doen. Van een brandweerkazerne zeg je toch ook niet, we kijken hoeveel branden je per jaar hebt en daar passen we de financiering op aan.”

Achterhoekse opleiding met landelijke opvolging
Jordi Doornebosch van Achterhoek in Beweging zoomt tot slot van de bijeenkomst in op gezondheid op de werkvloer, de vitaliteit binnen het bedrijfsleven. Doornebosch: “Wij willen met Fit Veur Altied zoveel mogelijk werkgevers informeren en inspireren om met vitaliteit op de werkvloer aan de gang te gaan. We leiden nu Beweeg & Sport Aanjagers op, net zoals je op de werkvloer een bhv-er hebt, heb je straks ook een bsa-er! Het mooie is dat onze Achterhoekse opleiding nu landelijke opvolging krijgt via de Beweegalliantie.”