|

UWV: Online werven helpt werkgevers in Gelderland aan personeel

Het aantal WW-uitkeringen in Gelderland daalde in mei met 3% tot 15.840. In 2020, tijdens de coronacrisis, was het aantal WW-uitkeringen in Gelderland bijna twee keer zo hoog. Uit onderzoek van UWV onder 4.500 werkgevers blijkt dat zij vacatures vooral verspreiden via sociale media, waaronder Facebook, LinkedIn en Instagram. Werkgevers benaderen kandidaten vaak ook zelf via sociale media. UWV en partners helpen werkgevers om personeel te vinden onder andere via de digitale weg.

In Gelderland verstrekte UWV eind mei 2023 nog 15.840 WW-uitkeringen. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland 3,0% lager dan een maand geleden en 6,0% lager dan een jaar geleden. Tot nu toe verloopt de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in 2023 nogal grillig. Een duidelijke dalende lijn is sinds december 2022 niet meer te zien. Het aantal WW-uitkeringen is echter al zeer laag. Dat wordt duidelijk wanneer het huidige aantal WW-uitkeringen wordt vergeleken met de aantallen in 2020 tijdens de coronacrisis en in 2016 tijdens de nasleep van de financiële crisis.

Aantal WW-uitkeringen in Gelderland sinds 2020 gehalveerd
Bekeken over een langere periode valt op hoe laag het huidige aantal WW-uitkeringen is. Begin 2016 steeg het aantal WW-uitkeringen tot 56.559 in maart van dat jaar. Dat is dus ruim drie en een half keer het huidige aantal. Daarna zette door de herstellende arbeidsmarkt een gestage en langdurige daling in. In december 2019 telde Gelderland 23.918 WW-uitkeringen. Maar ook toen was het aantal WW-uitkeringen nog altijd anderhalf keer het huidige aantal. In 2020 steeg het aantal WW-uitkeringen als gevolg van de coronacrisis. In 2020 piekte het aantal WW-uitkeringen in juli op 30.822. Dat was dus bijna het dubbele van het huidige aantal WW-uitkeringen. Dit jaar verloopt de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen nogal grillig. Toch blijft het aantal WW-uitkeringen daarbij dus ruim onder het niveau van voor de coronacrisis.

Ontwikkeling WW-uitkeringen Achterhoek
In de Achterhoek verstrekte UWV eind mei 2023 nog 1.992 WW-uitkeringen. Dat zijn 62 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 170 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 3,0% lager dan een maand geleden en 7,9% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind mei 3,5% lager dan de maand daarvoor en 8,4% lager dan een jaar geleden.

Bekijk hier de totale nieuwsflits van mei 2023 van het UWV