Uitnodiging Bijeenkomst Terugwinnen nutriënten: Probleem of goudmijn?

Heb je of verwerk je een organische rest- of afvalstroom en zie je hier vooral kosten en onbenutte waarde in? Ben je hiervan leverancier of afnemer en wil je verkennen of je deze nutriënten duurzaam kunt terugwinnen, hergebruiken en kringlopen kunt sluiten en zo stappen kunt zetten in circulair ondernemen? Doe dan mee (online of op locatie) aan de bijeenkomst ‘Terugwinnen nutriënten: Probleem of goudmijn?’ op 8 oktober 2020!

Waarom?
Al vele decennia zijn er forse ‘verliezen’ van nutriënten, terwijl de vraag naar nutriënten wereldwijd toeneemt. Om deze kostbare nutriënten optimaal terug te winnen en te hergebruiken is het belangrijk te onderzoeken hoe je je bedrijfsvoering hierop aan kunt passen. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen, nieuwe technologieën, nieuwe businessmodellen én nieuwe vormen van samenwerking.

Voor wie?
Voor ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid uit de sectoren agro en food, bouw en infra, natuurbeheer, bodemverbetering.

Wat?
Tijdens deze middag vertellen een aantal partners uit de keten over technieken, beleidsontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en financieringsmogelijkheden. Én tevens kun je in contact komen met andere bedrijven en partners die interessant kunnen zijn voor je netwerk! Een belangrijk onderdeel van deze middag is uitwisseling van ideeën en ervaringen uit het publiek.

Zeepkist
Heb je een innovatief idee, zoek je een afnemer of juist een leverancier voor je product, heb je een nieuw project waar je partners voor zoekt? Of wil je graag delen welke stappen jij denkt dat er de komende jaren gezet moeten worden en welke behoeften er in het veld spelen? Geef je dan snel via de aanmeldknop op voor de Zeepkist! Je krijgt dan de mogelijkheid om in 2 minuten jouw verhaal te delen en je vragen te stellen.

Programma
14.30 u Inloop met koffie en thee
15.00 u Oscar Schoumans (WUR) over technieken in ontwikkeling m.b.t. nutriëntenterugwinning
en beleidsontwikkelingen in Nederland en Europa.
15.20 u Martine Klaver (Waterstromen BV) over ervaring uit de praktijk: terugwinning nutriënten
bij waterzuivering.
15.40 u Wilco Schoonderbeek (Invest-NL) over financieringsmogelijkheden en ondersteuning.
16.00 u Zeepkist: Deel je verhaal!
16.30 u Afsluiting met drankje

Op locatie en online
Deze bijeenkomst vindt plaats op De Steck, (Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem), conform RIVM-richtlijnen. Tevens is de bijeenkomst online te volgen. Op locatie geldt een maximum van 30 personen (aanmelden noodzakelijk, vol=vol).

Aanmelden
Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden en wil je meedoen, mogelijke samenwerking tot stand brengen met andere ketenpartners en (samen) stappen zetten in circulair ondernemen, meld je dan snel aan! Deelname is gratis. Voel je vrij om deze uitnodiging te delen met je netwerk.