| | | | | | |

Uitnodiging klankbordbijeenkomst nieuwe Regio Deal aanvraag – 17 oktober 2022

In november 2019 tekende de Achterhoek haar eerste Regio Deal met het Rijk en provincie Gelderland. De 20 miljoen die we van het Rijk ontvangen hebben, hebben we ingezet voor bijna 70 projecten. Eind dit jaar loopt de huidige Deal af.

Het Rijk biedt tot 15 november de mogelijkheid om een nieuwe Regio Deal aan te vragen. Vanuit 8RHK ambassadeurs gaan we na het succes van de eerste deal opnieuw een aanvraag indienen. Het sluiten van een nieuwe deal is geen gelopen race, aangezien er meer aanvragen worden ingediend en de middelen beperkt zijn.

Op basis van onze herijkte visie2030, de Achterhoek Monitor en onze ervaringen denken we dat we een goede propositie bij het Rijk kunnen neerleggen. Voor de aanvraag van november stellen we de kaders vast waarop we met u in de periode na toekenning tot een verdere uitwerking en mogelijke projecten willen overgaan. Dit zal bij een positief besluit van het Rijk in de eerste helft van 2023 plaatsvinden.

Graag willen we nu al met u in gesprek over de keuzes die wij nu aan de voorkant maken en u meenemen in het proces tot nu toe.

Wilt u bijgepraat worden en meepraten over de nieuwe Regio Deal? Kom dan graag naar de bijeenkomst die we maandag 17 oktober organiseren. Er zijn drie instapmomenten: om 15.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur wordt hetzelfde programma herhaald.

De Klankbordsessie wordt gehouden in de Koppelkerk,  Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Presentatie resultaten onderzoek brede welvaart

Het Rijk kijkt bij de beoordeling sterk naar wat de bijdrage van de Regio Deal is aan de Brede Welvaart. Afgelopen zomer is -samen met de provincie Gelderland- een onderzoek onder het Achterhoek Panel uitgevoerd naar wat onze inwoners hierin belangrijk vinden.

De resultaten van dit onderzoek presenteren en duiden we, zodat we hiermee onze aanvraag kunnen onderbouwen. Het Rijk vraagt expliciet hoe we inwoners betrokken hebben.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen en wordt op drie momenten aangeboden. Om 15.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur.

Plenaire toelichting aanvraag Regio Deal en ruimte voor vragen, door Joram van Donk adviseur Public Affairs 8RHK ambassadeurs

De Achterhoek Visie 2030 als basis, welke programma’s en middelen hebben we voor ogen? Pas na toekenning van een nieuwe Deal wordt -samen met het Rijk- meer op detailniveau naar projecten gekeken.

  • In gesprek met de thematafelregisseurs

De diepere lagen van de programma’s worden besproken, verbonden aan de verschillende thematafels. Welke keuzes maken we als regio?

  • Plenaire presentatie resultaten onderzoek naar brede welvaart en in gesprek hierover, door Robin Koster, onderzoeksbureau Moventem

Wat vinden inwoners van de Achterhoek belangrijk op het gebied van brede welvaart en wat betekent dat voor de aanvraag van de Regio Deal?

De huidige Regio Deal Achterhoek

De Regio Deal is een enorm vliegwiel gebleken voor effectieve samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden. Met als doel het vergroten van de brede welvaart in de Achterhoek. Om de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers te vergroten, moeten het Rijk en de regio’s samenwerken. De kracht van de regio is hierbij het uitgangspunt. De Achterhoek heeft die kracht getoond met maar liefst 68 projecten die met steun vanuit de Regio Deal startten. Lees ook in het artikel op Overheidvannu over onze aanpak van de Regio Deal.

Voor tussentijdse vragen over de bijeenkomst of de aanvraag van een nieuwe Regio Deal, mail naar: communicatie@8rhk.nl