Update effecten Covid-19 in Achterhoek Monitor

Willem Buunk (Achterhoek Board):
“De cijfers in de update van de Covid-19 monitor laten zien dat de Achterhoekse Economie zich tot nu toe staande houdt en de effecten op bijstand en WW-uitkeringen nog niet alarmerend zijn. De stemming onder de ondernemers lijkt redelijk stabiel, 16% heeft de afgelopen 3 maanden meer vertrouwen gekregen, 25% heeft minder vertrouwen gekregen. Ten opzichte van de landelijke cijfers, is de ondernemer in de Achterhoek gemiddeld iets pessimistischer.”
De monitor laat verder zien dat de Achterhoek voor ruim 100 miljoen steun ontving vanuit de NOW1 en NOW2. Dat is iets meer dan op basis van het aantal vestigingen verwacht kon worden. Ter illustratie: in 2019 was de omvang van de Achterhoekse Economie 13,5 miljard. De omvang van de ontvangen steun is overigens nog niet definitief, nabetalingen en terugbetalingen moeten nog verwerkt worden. De cijfers van NOW3 zijn nog niet beschikbaar.

Factsheet met alle gemeten effecten
Maandelijks wordt de effecten van Covid-19 geüpdatet in de Achterhoek Monitor (www.achterhoekmonitor.nl). In deze factsheet zijn de effecten van de corona crisis in de periode maart-december op de economie en arbeidsmarkt in de Achterhoek samengevat.

In april volgt een meer uitgebreide analyse met ook de CPB prognoses over de ontwikkeling van de Nederlandse economie in 2021 met een raming voor de Achterhoekse economie.