Veel waardering tijdens Achterhoeks Lentediner

Succesvol Achterhoek Lentediner

Inmiddels is het een bekende traditie: het Achterhoeks Lentediner. Voor de achtste keer op rij georganiseerd voor Haagse politici door Achterhoek ambassadeurs.

Ruim twintig Kamerleden en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat namen deel aan het Lentediner. Een afvaardiging van ondernemers, maatschappe­lijke organisaties en bestuurders vanuit de Achterhoek en provincie Gelderland trokken naar Nieuwspoort (Den Haag) om de politici te vertellen wat de Achterhoek de rest van Nederland kan bieden en wat onze regio nodig heeft om ook in de toekomst te bloeien. Na het welkomstwoord door Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en lid DB Achterhoek ambassadeurs, complimenteerde CdK John Berends de Achterhoek: “Jullie zetten niet alleen de Achterhoek, maar de hele provincie Gelderland op de kaart.”

Thema van het Lentediner 2019 is “de Achterhoek biedt de ruimte’, vrij vertaald naar de Visie Achterhoek 2030 die de Achterhoek Raad onlangs vaststelde. Mirjam Koster, voorzitter CvB Graafschap College en lid Achterhoek Board: “De Achterhoekers weten van aanpakken, dat zie je aan onze  mooie bedrijven. Om onze economie bloeiend te houden hebben we hard mensen nodig. En we hebben de ruimte” Tijdens het diner gaf ondernemer Jurgen Rutgers een krachtig pleidooi om de verbreding van de A12 te versnellen: “Help ons versneld de A12 te verbreden, voor een betere aansluiting van Nederland op de Achterhoek.

Drie ondernemers uit de Achterhoek vertelden hoe zij innovatief werken. Joël Nijenhuis van Varex Imaging vertelde over de techniek die zij ontwikkelden voor het beter comprimeren van een borst tijdens het maken van een mammogram. Henk Hanskamp van Hanskamp werkt aan een koeientoilet; een revolutionair systeem dat het ammoniakprobleem in de melkveesector kan oplossen. En Ton van Hecke van D2D Water Solutions vertelde hoe je met hun Drop2Drink-unit  regenwater in een stap omzet naar veilig drinkwater.

Afsluitend was het woord aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat: “U beschikt over een aantal waardevolle zaken: u heeft bewezen van grote innovatieve waarde te zijn, u werkt samen en u bent praktisch. Ik heb groot vertrouwen in uw regio.” Tussen de interviews door was er volop gelegenheid voor de Kamerleden en Achterhoekse delegatie om met elkaar in gesprek te gaan.