|

Vijf jaar 8RHK, tien ambassadeurs vertellen. Als eerste: Anne Groot Zevert

Ruim tweehonderd Achterhoekers zijn sinds 2018 verbonden in een groot netwerk: 8RHK ambassadeurs. Wie zijn zij, waar staan zij voor, hoe kijken zij aan tegen de samenwerking die nu vijf jaar draait? Waar worden ze blij van (of juist niet), wat zijn hun ambities en wie geven zij een pluim? In aanloop naar het jubileumcongres op 27 september zoomen we in op tien ambassadeurs, sommigen van het eerste uur, anderen pas net gestart. Deze keer: Anne Groot Zevert, lid Achterhoek Raad sinds 2022.

Anne Groot Zevert (37) is sinds 2015 ondernemer/ productontwikkelaar op het gebied van geurvrij textiel en daarnaast coördinator van het leerprogramma van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Ze is sinds 2022 gemeenteraadslid voor Berkelland (CDA) en lid van de Achterhoek Raad. Anne woont in Beltrum.

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:
“Muziek maken, ik speel trompet in een harmonieorkest en een gezellig Egerländer orkest. Een fijne uitlaatklep voor het vele ‘hoofdwerk’ dat ik doe. Ook ben ik graag buiten om te wandelen met mijn partner en mijn twee dochters van dertien.”

Belangrijkste persoonlijke waarden:
“Transparantie, eerlijkheid en authenticiteit. Ik heb met mezelf de ‘harde’ afspraak dat ik altijd mezelf moet kunnen blijven. Ik vind het belangrijk om mijn gevoel een plaats te geven in mijn werk. Het is niet erg om als politicus te zeggen wat iets met je doet. Of om toe te geven dat je iets niet weet. We zijn allemaal mensen toch?”

“Het is niet erg om als politicus te zeggen wat iets met je doet. Of om toe te geven dat je iets niet weet. We zijn allemaal mensen toch?”

Hier word ik blij van:
“Ik ben snel blij! In ieder geval word ik ook heel blij van het raadswerk, ik kijk uit naar onze vergaderingen. Ik houd van een mooi debat, dat respectvol en met humor wordt gevoerd. Je bent allemaal mens en je doet dit werk voor je medemensen: de inwoners van Berkelland en de Achterhoek. Je stelt je dienstbaar op en probeert samen goede besluiten te nemen.”

Hierbij knars ik met mijn tanden:
“Spreken in het openbaar tijdens een raadsvergadering is soms een uitdaging voor mij. Je weet dat iedereen kijkt en het wordt ook opgenomen. Maar ik wil het niet uit de weg gaan en het wordt nu langzamerhand steeds een stukje vanzelfsprekender om het woord te nemen en mijn zegje te doen. In ieder geval bereid ik me heel goed voor.”

Wat is voor jou het grootste succes van de samenwerking?
“Dat de kracht van de Achterhoek door deze vorm van samenwerken nu veel duidelijker uit de verf komt. Hierdoor boeken we geweldige resultaten.”

En een specifiek succes?
“Berkelland krijgt 2,4 miljoen overheidssubsidie die in principe is bestemd voor de bouw van 351 vooral betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen in Borculo, Neede en Ruurlo. De RegioExpres komt er en de Noordtak ligt weer in de ijskast, daarvoor hebben we samen heel hard aan de bel getrokken. Er komt meer politiecapaciteit voor de Achterhoek, dat is ook heel goed. En we staan natuurlijk voor een grote opgave om de stikstof te reduceren, er is tien miljard gevraagd voor de gebiedsaanpak.
Bij deze samenwerking is het is belangrijk dat we echt langetermijndenken, dus niet direct roepen: ‘Wat bereiken we nou eigenlijk?’ – het kost gewoon veel energie en tijd om deze grote resultaten te boeken, denk aan het vele lobbywerk waarvoor de Board en het algemeen bestuur aan de lat staan.”

Welk cijfer geef jij de samenwerking?
“Een acht. Ik heb alle vertrouwen dat we op de goede weg zijn en er kan nog zo veel goeds uit voortkomen. Ik voel veel positieve energie.”

“Ik houd van een mooi debat, dat respectvol en met humor wordt gevoerd. Je bent allemaal mens en je doet dit werk voor je medemensen: de inwoners van de Achterhoek.”


Wat zijn de ambities van de Achterhoek Raad?
“Nog beter formuleren wat we willen, zoals bij de N18. En duidelijkheid vragen van de provincie; wat dragen zij bij om de regio-arrangementen uit te werken? We willen het landelijk gebied vitaal houden, wat doen we dan met vrijkomende agrarische bebouwing? En hoe leiden we de stikstofproblematiek in goede banen voor boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden? Daarvoor moeten we als raadsleden ons uiterste best doen. Onder ander door in gesprek te gaan met de mensen die het betreft en ‘van onderop’ het vertrouwen in de politiek weer op te bouwen.
Als raadslid kan ik het korte lijntje zijn van de boer naar de Achterhoek Raad. Ook vanuit Vruchtbare Kringloop Achterhoek heb ik daarvoor een mooi netwerk. Daarnaast vind ik dat we meer aandacht moeten hebben voor de belangen van toeristische ondernemers, een heel belangrijke groep voor de Achterhoek. We mogen al met al zó trots zijn op deze regio.”

Waar zitten volgens jou valkuilen voor deze samenwerking?
“Het is niet altijd even duidelijk waar we als Achterhoek Raad precies over gaan. Hoe kaderen we ons werk goed af? Ik neem daarom deel aan een werkgroep en aan de agendacommissie om zaken wat strakker in te richten. Ons doel is dat iedereen na een vergadering van de Achterhoek Raad met energie naar huis gaat.”

Stel: 8RHK ambassadeurs is een huis en jij mag het verbouwen …
“De fundering is prima. Ik stel voor om de muren van glas te maken, voor veel meer ‘inkijkjes en uitkijkjes’. Transparantie, openheid is belangrijk voor onderling begrip. Laat maar zien wat je doet! Verder is het belangrijk dat het huis ‘duurzaam’ is. Ik bedoel daarmee dat we ervoor zorgen dat onze krachtige samenwerking nog vele jaren blijft voortduren.”

Welke 8RHK ambassadeur(s) geef jij een pluim?
“Mark Boumans en Birkitta Kortes. Mark is een geweldig goede voorzitter van de Achterhoek Raad. Hij is daarnaast sterk in het lobbyen voor de Achterhoek. Een zeer prettige, integere, laagdrempelige man. En Birkitta doet haar werk als raadsgriffier met veel energie en passie. We mogen heel blij zijn met hen!”