|

Vijf jaar 8RHK, tien ambassadeurs vertellen. Als tweede: Mirjam Koster-Wentink

Ruim tweehonderd Achterhoekers zijn sinds 2018 verbonden in een groot netwerk: 8RHK ambassadeurs. Wie zijn zij, waar staan zij voor, hoe kijken zij aan tegen de samenwerking die nu vijf jaar draait? Waar worden ze blij van (of juist niet), wat zijn hun ambities en wie geven zij een pluim? In aanloop naar het jubileumcongres op 27 september zoomen we in op tien ambassadeurs, sommigen van het eerste uur, anderen pas net gestart. Deze keer: Mirjam Koster-Wentink, lid Achterhoek Board sinds 2018.

Mirjam (48) is voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College. Dat is het regionaal opleidingscentrum (roc) voor beroepsonderwijs en educatie in de Achterhoek en de Liemers, met bijna 10.000 studenten en meer dan 900 medewerkers. De resultaten zijn al jaren op rij bovengemiddeld.
Mirjam woont in Arnhem en is geboren en getogen in de Achterhoek.

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:
“Zeilen! Dat is én midden in de natuur zijn én genieten van het spel met de elementen. Ik heb vroeger fanatiek gevolleybald, was daarna lang hockeykeeper, maar tijdens de Coronacrisis ben ik met tennis begonnen. Door intensief te sporten, maak ik mijn hoofd leeg en verschijn ik weer fit op mijn werk.”

Belangrijkste persoonlijke waarden:
“Dat zijn Samen – Leren – Delen, ook de drie kernwaarden en ‘werkwoorden’ van het Graafschap College. Deze waarden zijn mij automatisch eigen geworden tijdens mijn jeugd op een kleine school met één juf en één meester, midden in de bossen in Wolfersveen. We moesten het daar samen zien te rooien – en dat deden we dan ook.”

Hier word ik blij van:
“Als ik mooie projecten zie draaien die zonder de samenwerking binnen 8RHK ambassadeurs nooit van de grond waren gekomen.”

Hierbij knars ik met mijn tanden:
“Als ik zie hoe bij diverse ministeries de werkelijkheid in stukjes wordt gehakt, met voorbijgaan aan de grotere context. Van veelomvattende vraagstukken pakt men een onderdeel aan met een “quick fix, bijvoorbeeld een incidentele subsidie. Daarbij gaat dan gigantisch veel tijd zitten in aanvragen doen, formulieren invullen, verantwoording afleggen … ik mis doordachte interventies voor de langere termijn die de samenhang van vraagstukken recht doen.”

Wat is voor jou het grootste succes van de samenwerking?
“We staan als Achterhoek een stuk steviger in onze schoenen dan een paar jaar geleden. Ik merk dat bijvoorbeeld aan de vele reacties op social media over onze successen. We staan er en we doen ertoe. En dat bereiken we samen met zo’n tweehonderd ambassadeurs die dit allemaal naast hun ‘normale’ werk doen, zonder ervoor betaald te worden. Omdat zij het belangrijk vinden zich voor de Achterhoek in te zetten.”

“We staan er en we doen ertoe. En dat bereiken we samen met ruim tweehonderd ambassadeurs die dit allemaal naast hun ‘normale’ werk doen.

En een specifiek succes?
“Het Achterhoeks Talentenfonds ‘Opijver’ vind ik een voorbeeld van een prachtig en succesvol project dat honderden individuele Achterhoekers heeft geholpen en helpt om een baan te vinden die écht bij hen past. Stuk voor stuk parels van verhalen over het beter benutten van talent, door enige ondersteuning te bieden.”

Welk cijfer geef jij de samenwerking? “Volgens de evaluatie van 2022 doen we het goed. Maar we zijn er nog niet – het gezamenlijk uitvoeren van de Visie 2030 blijft spannend en uitdagend. Wat ik als heel krachtig heb ervaren, is de eensgezindheid bij een recente bedreiging voor onze regio, namelijk plannen voor de aanleg van de zogenaamde Noordtak door de Achterhoek.  In niet mis te verstane bewoordingen hebben we als Achterhoek snel en in drie-O verband aan het provinciebestuur ons standpunt hierover duidelijk gemaakt, met volledige rugdekking van de Achterhoek Raad. Dat massieve geluid, waarin de vertegenwoordiging van de ondernemers een duidelijk aandeel had, heeft groot effect gehad op dit dossier.”

Wat zijn de ambities van de Board?
“Die zijn mooi beschreven in de Achterhoek Visie 2030, ons richtinggevende toekomstdocument. Eigenlijk zijn het de ambities van de Achterhoek Raad – zij is onze opdrachtgever. De Raad geeft ons het vertrouwen om de Visie uit te voeren.”

“De Achterhoek Raad geeft ons het vertrouwen om de Visie 2030 uit te voeren.”

Waar zitten volgens jou valkuilen voor deze samenwerking?
“Laten we alert zijn op de gelaagdheid van de overheden en verbanden waarin we op verschillende momenten voor verschillende doeleinden deelnemer zijn. Wij ervaren onszelf als een eenheid, maar voor bijvoorbeeld de provincie zijn we een van zes Gelderse regio’s, voor de Euregio zijn we een van de grensregio’s, we zijn daarnaast een arbeidsmarktregio en we werken ook nog samen in Oost-Nederlandverband … het is dus zaak steeds helder te hebben vanuit welke context je opereert, zodat je op het juiste moment de juiste taal spreekt. Dat is niet altijd simpel.”

Stel: 8RHK ambassadeurs is een huis en jij mag het verbouwen …
“Ons huis heeft een stevig fundament; ik zou het willen verduurzamen. In de letterlijke zin: zorgen dat onze krachtige samenwerking lang standhoudt, maar ook hard werken aan duurzaamheid bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, kringlooplandbouw, energieopwekking en afvalverwerking. We zullen ons steeds weer moeten aanpassen aan nieuwe uitdagingen. De geschiedenis leert dat Achterhoekers daar goed in zijn.”

Deze 8RHK ambassadeur(s) geef ik een pluim: “De raadsleden van de Achterhoek Raad. Omdat ik het moedig vind hoe zij keer op keer het belang van de regio centraal stellen en daarbij hun gemeentebelang weten te overstijgen. Naast hun werk als gemeenteraadslid zetten zij daarmee een belangrijke stap extra voor de brede welvaart van alle Achterhoekers.”

Lees ook het interview met Anne Groot Zevert, lid van de Achterhoek Raad:
“Als raadslid kan ik het korte lijntje zijn van de boer naar de Achterhoek Raad. Ook vanuit Vruchtbare Kringloop Achterhoek heb ik daarvoor een mooi netwerk. Daarnaast vind ik dat we meer aandacht moeten hebben voor de belangen van toeristische ondernemers, een heel belangrijke groep voor de Achterhoek. We mogen al met al zó trots zijn op deze regio.”